7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỐI LIÊN KẾT SÂU SẮC VỚI CHÚA GIÊSU KITÔ


 

Bài của Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic tháng 1 và 2 năm 2020. Đối với người Công Giáo chúng ta, tâm nguyện quan trọng nhất cho năm mới phải là “Xây dựng mối liên kết sâu sc hơn với Chúa Giêsu Kitô”, như Đức Tổng Giám Mục kêu gọi.


 

Khi bắt đầu một năm mới, ta nên thẩm định lại năm vừa qua để biết ta có thấy rõ sự hiện diện và hành động của Chúa trong đời ta hay không. Tôi nhìn nhận rằng tôi thường để hết tâm trí giải quyết những đòi hỏi của hiện tại thành ra không thấy được những gì Chúa đang làm và không thấy được Chúa đã đáp lại tất cả những lời cầu nguyện của tôi như thế nào.

 

 

Ngày 1 tháng 1 luôn luôn là một ngày lễ thánh trong giáo hội, để hát mừng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu mỗi năm, để hướng về sự sinh ra của Chúa Giêsu Kitô, không phải chỉ sinh ra trong thời gian qua mầu nhiệm nhập thể, nhưng còn muốn sinh ra trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Nhờ có Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta, ta đuợc nhắc nhở mục tiêu chính yếu của mỗi năm là lớn lên trong mối liên kết với Chúa Giêsu Kitô.

 

 

Tôi thường không dồn nhiều sức lực để đặt ra những  tâm nguyện cho năm mới. Nhưng điều tôi thường làm đi làm lại qua mỗi năm là đổi mới đời cầu nguyện của tôi, mà chung quy là giữ gìn mối liên kết với Chúa Giêsu. Khi ta coi trọng đời cầu nguyện của mình và chuyên chú vào mối liên kết với Chúa Giêsu, thì ta đang trên đường nên thánh rồi. Đây là ý muốn của Chúa đối với tất cả chúng ta. (1 Thessalonians 4:3)

 

 

Khi ta thưa chuyện đều đặn với Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện và đời sống nhiệm tích của giáo hội, Chúa Thánh Linh luôn giúp ta hiểu những lãnh vực nào của đời sống đang cần được biến cải - sự biến cải này sẽ ảnh hưởng đến mọi phương diện của đời sống – tinh thần, nghề nghiệp, thể xác, bạn bè, tâm trí và tình cảm.

 

 

Khi mỗi ngày kết thúc, tôi thường làm điều mà Thánh Ignatious of Loyola gọi là tra vấn sự tỉnh thức – không phải chỉ  nhận định về lương tâm mà thôi. Cốt yếu là nâng cao sự hiểu biết của tôi về những phương cách Chúa đã hoạt động trong đời tôi ngày hôm ấy, và cách tôi đáp ứng lại tốt đẹp hay kém cỏi. Đây không phải là bài tập chi ly chỉ để tìm kiếm những hành vi tội lỗi. Tôi để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn tôi ngày hôm ấy, dâng lời cảm tạ về sự hiện diện và hành động của Chúa, và nhất là về khả năng hợp tác của tôi, và tôi tìm kiếm sự nhìn nhận thành khẩn về những thất bại và hành vi tội lỗi. Nếu tôi trung thành với thói quen này, thì mỗi ngày sễ là một dịp để đặt ra những “tâm nguyện”, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Linh và sự quan phòng của Thiên Chúa.

 

 

Cho nên nếu anh chị em đang tìm tòi để đặt ra một tâm nguyện cho năm mới, hãy quyết tâm làm cho mối liên kết với Chúa Giêsu Kitô trở thành sâu sắc. Ngài sẽ dẫn dắt ta, bằng ân sủng của ngài và sự hợp tác của ta, tới một cuộc sống hoàn thiện hơn và có ý nghĩa hơn, một cuộc sống thánh thiện, với mục tiêu rõ ràng, dựa trên kế hoạch của Chúa và Nước Thiên Chúa.


 

Vũ Vượng dịch