7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

TỰ ĐIỂN HOACH ĐỊNH MỤC VỤ CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁOA Catholic Dictionary for Pastoral Planning

 

Sau một thời gian vắng bóng khá lâu, hôm nay nguyệt san Northwest Catholic Magazine đã trở lại với mỗi gia đình Công Giáo. Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne, với nhiệt tình của người cha chung, đã dùng cả một bài báo để giảng giải về một số từ ngữ quan trọng rất quen thuộc với mọi người. Chính vì quá quen thuộc nên nhiều người chưa bao giờ tìm hiểu cho đầy đủ. Sau đây là bài dịch sang tiếng Việt.


©©©


Trong khi chúng ta bước sang một giai đoạn hoạch định mục vụ mới, công khai hơn, của tổng giáo phận, tôi muốn xem xét lại một số từ ngữ. Đây là điều dường nhu có tính cách sơ yếu, nhưng ta nên biết rằng khi nghe và dùng một số từ ngữ, ta phải hành động theo những định nghĩa thông thường của chúng.

 

SỨ VỤ: Giáo hội có một sứ vụ. Đây là một ủy nhiệm lớn lao cho các tông đồ bởi Chúa Kitô sau khi ngài phục sinh, truyền cho họ đi khắp thế gian và rao giảng Phúc Âm (Maccô 16:15). Rao giảng Phúc Âm là điều thiết yếu trong sứ vụ của hội thánh. Việc rao giảng này không thể được chu toàn bằng lời nói mà thôi, nhưng còn bằng đời sống gương mẫu của chúng ta - bằng tư cách chứng nhân của chúng ta.

 

MÔN ĐỆ: Mặt quan trọng nhất của người môn đệ là gặp gỡ và sống trong liên hệ với Chúa Giêsu Kitô. Ngoài mười hai môn đệ, nhiều người khác cũng gặp gỡ Chúa Giêsu trong sứ vụ công khai của ngài và nhờ thế biết được tình yêu, lòng trắc ẩn, thương xót và sự chữa lành mà ngài ban phát, rồi đời họ không bao giờ còn như trước nữa. Môn đệ là một người theo Chúa Giêsu và đem những người khác đến với Chúa. Một môn đệ để cho Chúa định hướng mọi phương diện của đời mình. Môn đệ là chứng nhân về đời sống, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Một môn đệ tích cực thể hiện đức tin, chịu các nhiệm tích đều đặn, gắng sức sống những giáo huấn của Chúa Giêsu và giáo hội, và sống đời mình như Chúa Giêsu, đấng đã đến để phục vụ, không phải để được phục vụ. Một môn đệ thường cầu nguyện suy xét về Chúa Thánh Linh đang hoạt động trong đời mình thế nào và để cho Chúa liên tục hoạt động nơi mình. Người môn đệ ý thức được tình yêu và lòng thương xót vô điều kiện đã nhận được từ Chúa Giêsu và rộng tay chia sẻ kinh nghiệm này với người khác, mời gọi họ đến để biết và theo Chúa Giêsu. Một môn đệ là người Chúa Giêsu phái đi nhân danh ngài mà tiếp tục sứ vụ của ngài.

 

RAO GIẢNG PHÚC ÂM: Rao giảng Phúc Âm có nghĩa là rao giảng cho người khác điều chính ta đã cảm nghiệm và tiếp nhận, đặc biệt nhất là sự phong phú khôn lường nhờ đã được biết và đi theo nhân vật Giêsu. Như Thánh Phaolô đã có thể nói, “Tôi còn dám xem mọi sự đều là đồ bỏ chính vì (đã được) sự tốt lành tuyệt đỉnh là biết Giêsu Kitô là Chúa,” (Philippians 3:8). Sự gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô của Phaolô dẫn tới cuộc đổi đời danh tiếng của ông và làm cho ông thành một trong những người quảng bá Phúc Âm hữu hiệu nhất mà thế giới đã được biết. Sự rao giảng cũng như làm chứng đích thực và hùng hồn về nhân vật Giêsu của Phaolô đã lập nên một phần lớn Giáo Hội thời sơ khai.

 

Là mục tử của anh chị em, tôi mời gọi mọi người hãy đổi mới mối quan hệ với Chúa Giêsu. Giêsu là tất cả cho ta. Giáo Hội, qua các thành viên, là thân thể của Chúa Kitô. Xin anh chị em hãy cầu nguyện để cho ta trở thành một chứng nhân đáng tin cậy hơn của Chúa Giêsu Kitô tại miền tây Washington này. Hãy cầu nguyện để ta được biết phải rao giảng Phúc Âm cách nào,, phải trở thành môn đệ như thế nào, phải chu toàn sứ vụ của Chúa Giêsu cách nào trên thế giới ngày nay.

 

Không phải chúng ta đang thảo một kế hoạch mục vụ để thực thi những chương trình mới nhất. Cũng không phải ta đang viết ra một áng văn hay để trên kệ sách để rồi sẽ mau chóng bị quên đi. Nhưng chúng ta đang chăm chú thắp lên một ngọn lửa trong trái tim mỗi người, ngọn lửa Phục Sinh của Chúa Giêsu sống lại.

 

Vũ Vượng dịch