7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

DÂNG LÊN CHÚA NHỮNG ĐAU KHỔ CỦA CHÚNG TA VÌ LỢI ÍCH CỦA ANH CHỊ EM CHÚNG TA


 

Offering up our sufferings for our brothers and sisters

 

Bài viết của Đức Tổng Giám Mục Paul D.Etienne. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic Magazine tháng 11, 2020. Một bài học về cầu nguyện rất thích hợp với tinh thần của tháng các linh hồn, và rất quen thuộc với mọi người Công Giáo: dâng lên cho Chúa mọi niềm vui nỗi buồn và mọi việc làm của đời sống hàng ngày, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để hiệp nhất với giáo hội và xây đắp một gia đình của Chúa.

 

Vào ngày lễ Thánh Phanxicô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban hành một thư luân lưu mới, Fratelli Tutti, kêu gọi xây đắp một gia đình nhân loại duy nhất. Ngài nói, “chúng ta được tạo dựng để chu toàn một điều chỉ có thể tìm thấy trong tình yêu. Ta không thể lãnh đạm trước những đau khổ, ta không thể để cho bất cứ ai phải bị gạt ra ngoài lề xã hội.

 

Khi chú trọng vào những việc làm bác ái trong tháng này, ta có thể thấy rằng đón nhận những đau khổ trong đời sống có thể là một phương thế để kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, và thông qua ngài mà kết hợp với nhau.

 

Ngày xưa mỗi khi tôi và anh chị em tôi than thở điều gì, mẹ tôi thường nói, “ Hãy dâng lên cho Chúa.” Thế nghĩa là gì?

 

Tôi đã học được một kinh từ ngày ấy, và tới nay nó vẫn còn là một nền tảng vững chắc cho tôi, đó là Kinh Dâng Buổi Sáng, Kinh ấy cho thấy bằng cách nào ta có thể dâng lên những đau khổ của riêng ta vì lợi ích của ta và các anh chị em ta.

 

Sau đây là những thành tố chính, có ý nghĩa sâu xa về thần học, của kinh này:


Lạy Chúa Giêsu, nhờ trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria.

Cũng như với tất cả những kinh nguyện và đời sống của người Kitô hữu, ta được  dẫn vào sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Mẹ Maria của chúng ta sẵn sàng giúp ta đến gần với con của mẹ một cách dễ dàng.

 

Con dâng lên Chúa những việc làm, kinh nguyện, những niềm vui, nỗi khổ của ngày hôm nay.

Mọi việc Chúa Giêsu làm đều vì yêu Chúa Cha và yêu chúng ta, Hành động vâng phục và yêu thương lớn nhất và sau cùng của ngài là tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để cứu chuộc chúng ta.

Bằng cách tham dự và rước lấy Thánh Thể, chúng ta được kêu gọi phó dâng mọi mặt của đời sống cho Thiên Chúa theo gương Chúa Giêsu. Đây là cách thế để ta hòa hợp với ngài một cách đầy đủ hơn.


Theo ý chỉ của Thánh Tâm Chúa

Hợp nhất với của lễ hy sinh của Thánh Lễ

Khi ta có ý kết hợp mọi giờ phút của đời sống với Chúa Giêsu Phục Sinh, ta sẽ lớn lên không những trong tình yêu Chúa, mà cả trong tình yêu đối với các anh chị em ta nữa.

 

Để đền vì tội lỗi con và tội lỗi của những người có liên hệ với con.

Cuộc thương khó, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu chữa lành những vết thương của tội lỗi thế gian. Tuy vậy ta vẫn tiếp tục phạm tội và cần phải nhờ đến nguồn ân sủng và chữa lành không bao giờ cạn này. Ta không thể gột rửa tội lỗi của riêng ta, tuy vậy  ta luôn luôn cần phải đền bù vì tội của ta. Nhìn nhận một cách thành thật và lành mạnh rằng ta là kẻ có tội cần đến lòng thương xót sẽ giúp ta ở khiêm nhường trước mặt người khác, và biết ơn trước mặt Chúa.

 

Cách riêng để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong tháng này.

Phó dâng đời sống mỗi ngày để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha là một phương thế mạnh mẽ để hiệp thông với ngài và với giáo hội toàn cầu.

Các bạn thân mến, ta hãy cố gắng đạt tới sự hiệp nhất rộng lớn, sống như một gia đình duy nhất của Chúa. Đức tin cho ta sức mạnh để xử dụng ngay cả những kinh nghiệm có thể chia rẽ ta - nếu thiếu đức tin - để xây đắp thân mình Chúa Kitô, gia đình của Chúa.

Xin anh chị em yên tâm rằng tôi liên lỉ cầu nguyện cho mọi người trong những ngày thử thách khó khăn này.

 

Vũ Vượng dịch