7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

HỒNG Y PELL ĐƯỢC PHÓNG THÍCH KHỎI NHÀ TÙ SAU KHI TÒA (CAO THẨM) ĐẢO NGƯỢC BẢN ÁN CỦA TÒA DƯỚI

 


Cardinal Pell Released from Prison after Court Overturned Conviction


 

Bản tin ngày 7 tháng 4, 2020 của Michael Sainsbury/Catholic News Service, đăng trong báo điện tử Northwest Catholic liên quan đến một vụ án được nhiều người theo dõi. Vào năm 2018, Hồng Y George Pell bị tố cáo ra một tòa án ở Australia về tội lạm dụng tình dục trẻ em vào năm 1996 và 1997, rồi bị kết án tù. Ông liền kháng cáo lên tòa Án Tổi Cao bang Victoria, nhưng tòa này ủng hộ phán quyết của tòa dưới. Không nản chí, vị hồng y lại kháng cáo lên Tòa Cao Thẩm (High Court) tức là Tòa Kháng Án cao nhất của Australia, và lần này ông được tuyên bố tha bổng. Sau đây là phần trích dịch của một bản tin rất dài.

 


 

VALLA BEACH, Australia - Hồng Y George Pell được phóng thích khỏi nhà tù sau 405 ngày bị giam giữ, sau khi bảy quan tòa của Tòa Cao Thẩm (High Court) của Australia (Úc Đại Lợi) đã đảo ngược bình quyết mà bồi thẩm đoàn tòa án khởi đầu  đã đưa ra vào tháng 12, 2018 theo đó ông bị kết án có tội về năm khoản xâm phạm tình dục hai  trẻ em 13 tuổi trong ban thánh ca hồi năm 1996.


 

Quyết định của tòa án (tòa cao thẩm), được đọc lên ngày 7 tháng 4, (vừa qua) kết luận “rất có thể một người vô tội đã bị kết án vì những bằng chứng không xác lập được tội phạm theo tiêu chuẩn bằng chứng luật đòi hỏi.”


 

Ít giờ sau đó, Hồng Y Pell, 78 tuổi, được chở từ nhà tù Barwon tới một tu viện Cacmêlô ở Melbourne.


 

“Lúc nào tôi cũng khẳng định tôi vô tội trong khi phải chịu bất công nặng nề,” Hồng Y Pell nói thế trong một bản tuyên bố, và nói thêm “tôi không thù oán kẻ tố cáo tôi.”

 


“Tôi không muốn việc tha bổng tôi tạo thêm nỗi đau khổ và cay đắng mà nhiều người đang cảm thấy. Chắc chắn có nhiều đau khổ và cay đắng lắm.” vị hồng y nói.


 

Tòa Thánh Vatican nói trong một bản tuyên bố rằng tòa “hoan nghênh quyết định tuyệt đại đa số của Tòa Cao Thẩm liên quan đến Hồng Y Pell, tha bổng ông về những cáo buộc lạm dụng trẻ nhỏ và đảo ngược bản án.”

 


Bản tuyên bố nói Tòa Thánh “luôn tỏ lòng tin tưởng vào thẩm quyền tư pháp của Australia,” và lưu ý rằng “Hồng Y Pell luôn luôn khẳng định mình vô tội và chờ cho đến khi sự thật được xác quyết.”

 


“Đồng thời,” bản tuyên bố nói tiếp, “Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm ngăn ngừa và theo dõi tất cả các vụ lạm dụng trẻ nhỏ.”

 


Tòa này (Tòa Cao Thẩm) đảo ngược kết quả của vụ kháng án của Hồng Y Pell lên Tòa Án Tối Cao bang Victoria, vào tháng 6, 2019, trong đó Tòa Án Tối Cao bang Victoria ủng hộ bình quyết của bồi thẩm đoàn (của tòa dưới) với đa số 2 chống 1. Tòa Cao Thẩm  nói lẽ ra Tòa Victoria đã phải đảo ngược bình quyết đó vì có sự nghi ngờ hợp lý về cơ hội để phạm tội của Hồng Y Pell: ngay sau một Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa thành phố Melbourne.


 

Là quan chức cao nhất của Công Giáo bị kết án về những tội xâm phạm tình dục trẻ em, lúc đầu Hồng Y Pell bị kết án 6 năm tù - với khả năng được thả ra sớm sau 3 năm 8 tháng – vì đã xâm phạm tình dục hai em trong ban thánh ca năm 1996 và 1997. Cho tới nay một trong hai người ấy đã chết.

 


“Tòa Cao Thẩm kết luận rằng bồi thẩm đoàn (của tòa ban đầu), nếu hành động một cách hợp lý với toàn thể bằng chứng, lẽ ra đã phải nêu lên một sự nghi ngờ hợp lý về tội trạng của nguyên đơn, liên quan đến mỗi tội mà ông bị kết án, và ra lệnh hủy bỏ những lời kết án, và thay vào đó, đưa ra những bình quyết để tha bổng,” phán quyết vắn tắt nói như vậy.


 

Tòa Cao Thẩm đồng ý với lập luận của luật sư biện hộ của Hồng Y Pell  cho rằng các quan tòa của Tòa Án Tối Cao bang Victoria đã không xem xét đến lời của nhân chứng nói rằng vị hồng y, vào thời đó đang là tổng giám mục của Melbourne, có lẽ đã không có cơ hội để phạm những tội ấy, và do đó nêu lên sự nghi ngờ hợp lý về tội trạng của ông, và do đó lẽ ra (Tòa Án Tối Cao bang Victoria) đã phải đổi ngược quyết định của bồi thẩm đoàn (của tòa dưới).


 

Vũ Vượng dịch