7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

TÔI CÓ THỂ TUÂN GIỮ MÙA VỌNG CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT ĐẸP?

 


How can I fruitfully observe the Season of Avent?

 

Bài của Đức Giám Mục Daniel Mueggenborg. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic tháng 12, 2020. Đây là một bài học sâu sắc để suy niệm về cách sống Mùa Vọng thế nào cho sốt sắng và được nhiều ơn ích thiêng liêng.


 

Mùa Vọng là một cơ hội hồng phúc để đáp ứng sâu sắc hơn với sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta. Để Mùa Vọng được tốt đẹp, cách hay nhất là ta phải tuân giữ mùa này theo đúng ý của giáo hội.


 

Ta hãy bắt đầu bằng cách phân biệt Mùa Vọng với Mùa Chay. Cả hai mùa đều đi trước những màu nhiệm cứu rỗi trong đức tin của chúng ta. Mùa Chay đi trước màu nhiệm vượt qua - cuộc thương khó, sự chết, sống lại và lên trời của Chúa Giêsu – trong khi Mùa Vọng đi trước Lễ Mừng Ngôi Lời nhập thể trong những nghi lễ long trọng của mùa giáng sinh . Tuy vậy Mùa Chay trước hết là mùa thống hối, trong khi Mùa Vọng trước hết là thời gian chuẩn bị. Sự thay đổi trọng điểm này ảnh hưởng đến cách ta cảm nghiệm mùa vọng, cũng như hoa quả mà ta hy vọng đạt được.


 

Nói cho cùng, Mùa Vọng là thời gian để chuẩn bị chính mình để đón Chúa Giêsu đến. Những bài đọc trong thánh lễ Mùa Vọng giúp ta hiểu rõ hơn những cấp độ khác nhau của việc chuẩn bị. Mặc dù đỉnh cao của Mùa Vọng là lễ mừng Chúa Kitô ra đời như một con trẻ tại Bethlehem, không phải ta chỉ mừng một việc gì đã xảy ra 2000 năm trước. Mừng lễ ấy cũng là tự nhắc nhở cho chính mình  rằng Chúa Giêsu đang hiện diện với ta hôm nay như ngài đã phán hứa.


 

Chúa Giêsu đến với ta bằng nhiều cách khác nhau: như vị quan tòa trong ngày chung thẩm, trong các nhiệm tích (nhất là Thánh Thể), trong Kinh Thánh, trong cuộc đời các thánh, trong những lúc ta cầu nguyện, trong những cuộc gặp gỡ làm từ thiện cho người khác, và còn nhiều trường hợp khác nữa.


 

Thường thường Chúa Giêsu đến với thế giới qua chúng ta, cho nên ngài tìm kiếm nơi chúng ta một món quà vâng phục và quảng đại là tự hiến thân, để ta có thể là phương tiện đưa sự hiện diện của ngài đi và là công cụ của công trình ngài làm mỗi ngày. Những bài đọc Phúc Âm Chúa Nhật trong Mùa Vọng đầy những thí dụ về những công cụ hợp tác vào công trình và sự hiện diện của Chúa, như Gioan Tẩy Giả, Maria, Giuse và Isave.    


 

Để cho Mùa Vọng được kết quả tốt đẹp, ta phải phát triển khả năng nhận biết, đón nhận và đáp ứng đối với sự hiện diện của Chúa. Không có cách chuẩn bị Mùa Vọng nào thật sự quan trọng nếu ta chưa trưởng thành về các phương diện thiết yếu của đời sống tông đồ như sau đây:

 

 Nhận biết: bằng cách học hỏi về Chúa đã hành động thế nào trong lịch sử ơn cứu độ qua Kinh Thánh và cuộc đời các thánh, ta có thể nhận biết rõ hơn hành động và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời riêng của chính ta.

 

Đón nhận: Chúa ban cho ta ân sủng là sự hiện diện của ngài trong mỗi nhiệm tích mà ta cử hành. Chúa cũng đến với ta trong những khi cầu nguyện trong suốt cả ngày. Bằng cách nuôi dưỡng một tâm tư thình lặng, ta càng có thể sẵn sàng tiếp nhận ân sủng này.

 

Đáp ứng: Chúa luôn tìm kiếm sự đáp ứng của ta. Khi ta nhận lấy tình yêu của Chúa, ta phải muốn chia sẻ tình yêu ấy cho người khác. Đáp ứng sự hiện diện của Chúa luôn luôn kêu gọi  ta đến với người khác trong sứ mạng truyền giáo và bác ái để họ có thể cảm nhận được cùng một ân sủng như ta và qua ta.

 


Những tuần lễ dẫn đến Lễ Giáng Sinh luôn luôn là một thời gian tất bật với những buổi tiệc tại sở làm, những hoạt cảnh tại trường học, đi mua sắm và trang hoàng. Không có sinh hoạt nào trong những thứ này nắm bắt được ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng. Nó phải là một thời gian chuẩn bị lặng lẽ và kiên trì, tỉnh thức cầu nguyện, làm bác ái trong thực tế và chịu các nhiệm tích nhiều hơn - nhất là xưng tội và rước Lễ.

 


Mùa Vọng này sẽ khác thường vì những hạn chế do Covid-19 gây ra. Có lẽ nó cũng có thể là một hồng phúc ta cảm nghiệm được khi mong muốn ôm ấp tinh thần của Mùa Vọng như một thời gian để đổi mới và gặp gỡ trong đời sống thiêng liêng, thay vì bị chia lòng chia trí vì thói ham mê mua sắm.

 


Vũ Vượng dịch