7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

HAI THÁNH TÔNG ĐỒ SIMON và GIUDA VÀ THÁNH CATERINA THÀNH GENOA
HAI THÁNH TÔNG ĐỒ SIMON VÀ GIUDA (JUDE)


Sts Simon and Jude


Thế kỷ thứ nhất


Lễ Kính: 28 tháng 10

 


Được liệt kê trong số mười hai tông đồ trong Tân Ước, Simon được gọi là “người Canaan” trong Phúc Âm Thánh Matthew và Maccô, là “người cuồng nhiệt” trong Phúc Âm Thánh Luca; Giuda được gọi là “Thaddeus” trong các Phúc Âm Thánh Matthew và Thánh Maccô, là “Giuđa của Giacôbê” trong Phúc Âm Thánh Luca, là “Giuđa, không phải Iscariot” trong Phúc Âm Thánh Gioan.


 

Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, họ biến đi đâu mất. Tuy nhiên, theo tục truyền của Giáo Hội Đông Phương, Simon chết êm đềm tại Edessa, trong khi theo tục truyền  Giáo Hội Phương Tây, thì ông đi rao giảng Phúc Âm tại Ai Cập, rồi đến Mesopotamia, kết hợp với Giuđa là người đã có mặt tại đây rồi, cùng đi rao giảng tại Ba Tư, nơi mà hai ông đã chịu tử đạo cùng một ngày.


 

Simon là thánh quan thầy của những người thợ thuộc da, còn Giuđa là quan thầy của những vụ việc đang bị khốn đốn. Có thể là vì những Kitô hữu thời sơ khai chỉ cầu xin với vị thánh này -  vì ông có tên gợi nhớ đến Giuđa Iscariot - khi tất cả những phương thế khác đều thất bại.


 


Catherine of Genoa - Wikipedia

 


THÁNH CATERINA THÀNH GENOA


1447 – 1510


Lễ Kính: 16 tháng 9


 

Caterina Fieschi muốn trở thành nữ tu như chị của nàng, nhưng thay vì thế nàng được đem gả cho Giuliano Adorno vào năm 16 tuổi. Cuộc phối hợp được sắp xếp này không đem lại hạnh phúc cho Caterina. Chồng của nàng có một đứa con với người tình và đã phung phí phần lớn tài sản của họ. Nhưng năm 1473, Caterina có một thị kiến về Chúa Kitô đang vác thánh giá, khiến cho đời nàng biến đổi. Thời gian sau đó nàng cống hiến đời mình để cầu nguyện và chăm sóc người nghèo ở những khu phố lụp xụp của Thành Genoa, nước Ý. Giuliano cũng biến đổi, trở thành một thầy dòng ba Phanxicô. Cả hai cùng làm việc ở bệnh viện làm phúc lớn nhất Châu Âu, nơi mà Caterina thăng tiến từ một người tình nguyện lên giám đốc. Bà cũng viết về thần bí và được phong thánh năm 1737.


 

Vũ Vượng dịch