7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Trong Thánh Lễ Buổi Sáng, Đức Giáo Hoàng Dâng Lời Cầu Nguyện Cho Những Người Thất Nghiệp

 

 

At Morning Mass, Pope Offers Prayers for Unemployed


 

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic tháng 5, 2020, với ý chính là Chúa Thánh Thần là món quà của Thiên Chúa cho mọi người, một món quà để giúp người ta lớn mạnh trong đức tin, phân biệt giữa điều lành và điều dữ, và hiểu rõ thánh ý của Chúa trong cuộc đời mỗi người.

 


VATICAN – Trong khi thế giới tiếp tục chao đảo vì kinh tế tuột dốc vì đại dịch siêu vi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô dâng lời cầu nguyện cho những người nam, nữ trong cảnh không thể đi làm.

 


“Trong những ngày này, nhiều người đã mất việc làm, không kiếm lại được việc hay làm việc ngoài sổ sách. Ta hãy cầu cho những người anh chị em chúng ta đang đau khổ vì thiếu việc làm,” đức giáo hoàng nói thế ngày 11 tháng 5, khi bắt đầu thánh lễ tại Nhà Thờ Domus Sanctae Marthae.

 


Đức giáo hoàng đã cầu nguyện như vậy khi  tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt vì các xí nghiệp buộc phải đóng cửa vì các biện pháp phong tỏa. Theo báo cáo của tờ Washington Post ngày 11 tháng 5, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, Kevin Hassett, nói tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ có thể lên tới 20 phần trăm vào tháng 6 này.

 


Trong bài giảng, đức giáo hoàng suy niệm về bài đọc Phúc Âm thánh Gioan ngày hôm ấy, trong đó Chúa Giêsu hứa với các môn đệ sẽ ban Chúa Thánh Thần đến để “dạy anh em mọi điều, và nhắc anh em tất cả những gì ta đã nói với anh em.”

 


Nói đến việc Chúa Giêsu dùng từ “Paraclete” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “đấng phù trợ", đức giáo hoàng nói Chúa Thánh Thần là đấng “hỗ trợ chúng ta, đi theo ta để ta không sa ngã, ngài sẽ nắm vững chúng ta.”

 


Ngài giải thích hai nhiệm vụ chính của Chúa Thánh Thần là “dạy dỗ” và “nhắc nhở” các tín hữu về đức tin.

 


Thánh Thần “dạy ta. Ngài dạy ta huyền nhiệm đức tin, ngài dạy ta đi vào huyền nhiệm, hiểu huyền nhiệm  tốt hơn một chút,” đức giáo hoàng nói. “Và Chúa Thánh Thần dạy ta lớn mạnh trong sự hiểu biết đức tin, hiểu rõ hơn, hiểu đức tin nói với ta điều gì.”

 


Ngài nói thêm đức tin không phải là cái gì bất động, nhưng giống như một cái cây, tiếp tục lớn mạnh, cho hoa quả.

 


“Thánh Thần giúp ta không hiểu sai giáo thuyết, không để cho đức tin đứng yên một chỗ nhưng phải tăng trưởng trong ta,” đức giáo hoàng nói vậy. “Ngài sẽ dạy ta những điều Chúa Giêsu đã dạy ta. Ngài sẽ phát triển trong ta sự hiểu biết những gì Chúa Giêsu đã dạy ta, và sẽ làm cho giáo thuyết của Chúa lớn lên trong ta cho tới khi được chin chắn.”

 


Nhiệm vụ thứ hai của Thánh Thần, đức giáo hoàng nói tiếp, là nhắc nhở ta  về những giáo huấn của Chúa Giêsu, và “giống như một bộ nhớ sẽ đánh thức ta dạy.”

 


“Ngài làm ta tỉnh thức, ngài cảnh tỉnh ta trước những việc của Chúa, ngài giúp ta nhớ đời sống riêng của ta,” kể cả những lần ta quyết định đi theo hay từ bỏ Chúa, đức giáo hoàng nói thế.

 


Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích các Kitô hữu tin cậy vào Chúa Thánh Thần, đấng hướng dẫn mọi người phân biệt giữa phải và trái, và ngài là món quà của Chúa cho mọi người.

 


Ngài nói, “Thánh Thần là món quà. Chúa sẽ không để ta đơn độc một mình, ngài sẽ gởi cho ta Đấng Phù Trợ, để nâng đỡ ta và giúp ta tiến bước, ghi nhớ, suy xét và lớn mạnh. Món quà của Chúa là Thánh Thần.


 

Vũ Vượng dịch