7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

THƯ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC DANIEL MUEGGENBORG, LOAN BÁO MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG COVID-19


 

Ngày 22 tháng 7, 2020, Đức Cha Mueggenborg đã gửi thư cho các linh mục và ban lãnh đạo giáo xứ để loan báo về một số thay đổi trong việc phòng chống siêu vi corona cho thích hợp với tình hình hiện nay. Sau đây là phần phiên dịch nội dung chính của lá thư này.


 

Vị chủ tế phải đeo khẩu trang

Sự thay đổi này rất quan trọng. Không những bảo vệ các linh mục khỏi bị nhiễm siêu vi, hay vô tình gieo rắc siêu vi, mà còn muốn nêu gương cho giáo dân. Khẩu trang là cách chủ yếu để chận đứng sự lan tràn của siêu vi và phải đeo trong suốt buổi lễ. Vị chủ tế có thể bỏ khẩu trang khi nói, nhưng phải đeo lại khi ngồi hay khi trao Mình Chúa.

 

Mình Chúa phải được ban phát cho các tín hữu trong khuôn khổ của buổi phụng vụ

Nghi thức trao Mình Chúa bây giờ được thực hiện vào lúc kết lễ. Các thừa tác viên Thánh Thể phải rửa tay trước lễ và đeo khẩu trang suốt Thánh Lễ. Phải có sẵn một chỗ để thuốc rửa tay sát trùng cho các thừa tác viên dùng, phòng khi họ lỡ đụng vào tay của ai đó trong lúc trao Mình Chúa. Tín hữu muốn rước lễ phải đeo khẩu trang, và chỉ có thể gỡ khẩu trang ra khi mình là người được rước lễ. Khi đã rước lễ rồi thì phải đeo khẩu trang lại và trở về ghế ngồi.

 

Nghi thứcớc đầu lễ và kết lễ

Nếu vị chủ tế có đeo khẩu trang, các nghi thức nhập lễ và kết lễ có thể trở lại như trước đây. Nhớ phải giữ khoảng cách sáu feet trong bất cứ cuộc rước nào.

 

Thể thức kết lễ

Phải giữ khoảng cách trong suốt buổi lễ và sau kết lễ. Vì phần rước lễ đã trở lại bình thường, giáo dân sẽ trở về lại các hàng ghế cho đến khi kết lễ. Việc này cần có một thể thức mới để bảo đảm mọi người ra khỏi nhà thờ một cách an toàn. Chúng tôi đề nghị những người phụ trách sắp chỗ cho giáo dân hướng dẫn những ai ngồi ở các hàng ghế phía sau sẽ đi ra khỏi nhà thờ trước, rồi tiếp đến là những người ngồi ở  hàng ghế phía trước. Một khi đã quyết định thể thức thích hợp cho nhà thờ của mình, xin nhớ loan báo sự thay đổi này từ đầu lễ để giáo dân được biết và sẵn sàng tuân theo.

 

Ngoài những thay đổi về phụng vụ, ban đặc nhiệm siêu vi corona cũng bàn đến những sửa đổi khác như:

 

Cách thức ghi danh để theo dõi các trường hợp có đụng chạm.

Việc ghi danh dự lễ rất quan trọng để tính ra số lượng người tương ứng với sức chứa của mỗi nhà thờ. Phương pháp này giúp cho các người xếp chỗ biết được có bao nhiêu người đi chung nhóm và bao nhiêu người đi riêng, để sắp cho các gia đình ngồi cùng hàng ghế. Ngoài ra nếu chẳng may có trường hợp lây nhiễm trong Thánh Lễ, thì phương pháp này rất cần thiết để giúp tìm ra manh mối những người đã có đụng chạm thể lực với nhau. Tuy nhiên sự hướng dẫn của Thống Đốc về việc lưu giữ hồ sơ có thay đổi. Không nhất thiết phải yêu cầu giữ sổ ghi danh số người dự lễ trong vòng hai tuần lễ. Thay vào đó nó được khuyến khích như là một cách để cảnh báo người ta về tiềm năng lây lan bệnh và cứu giúp mạng sống con người.

 

Các phụ lục dùng trong việc mở lại các sinh hoạt

Vì sự gia tăng những trường hợp nhiễm corona khắp tiểu bang, có khả năng thật sự là những quận hạt có thể phải đi ngược trở lại giai đoạn trước đây trong sách lược Wasington Safe Start của Thống Đốc Inslee. Chúng tôi khuyến khích mỗi giáo xứ nên chuẩn bị và thảo một kế hoạch vì điều này có thể xảy ra. Nếu thế thì một Thánh Lễ ngoài trời tại giáo xứ của quý vị sẽ như thế nào? Có thể thực hiện được trong thời gian mùa đông chăng? Bây giờ xin suy xét những tình huống này, và tiếp tục thực hiện các Thánh Lễ trực tuyến. Xin nộp một bản phụ lục cho ủy ban cứu xét tại SeattleMass2020@seattlearch.org, thay vì viết ra những kế hoạch để mở lại các sinh hoạt.


Vũ Vượng dịch