7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CÔNG GIÁO BANG WASHINGTON THÔNG BÀO NHẮC NHỞ VỀ GHI DANH BỎ PHIẾU VÀ NGÀY BẦU CỬ


Đây là một văn kiện quan trọng mà người Công Giáo cần phải biết trong lúc này, nhưng nó có thể khó hiểu vì bao gồm nhiều chi tiết luật pháp phức tạp, cho nên thay vì phiên dịch toàn bộ, chúng tôi xin tóm lược những điểm chính như sau:

(The Catholic Church does not endorse any candidates or political parties, but the Church does advocate for public policies that serve the common good and are aligned with Church teachings.)


1.    Ngày bầu cử là Thứ Ba, ngày 3 tháng 11. Các phiếu bầu có thể được gửi đến cho cử tri vào khoảng 16 tháng 10. Xin nhớ gửi phiếu bầu bằng thư đi cho sớm. Hiện vẫn còn đủ thời gian để đăng ký bỏ phiếu. Có thể đăng ký bỏ phiếu trên mạng trước ngày 26 tháng 10. Sau ngày 26 tháng 10, người ta có thể đến đăng ký tại phòng quản lý bỏ phiếu của county cho tới ngày 3 tháng 11.

 

2.    Giáo hội nói gì về các vấn đề thuộc chính sách nhà nước? Giáo hội Công Giáo không ủng hộ một ứng cử viên nào, hay đảng chính trị nào, nhưng giáo hội quyết bênh vực những chính sách công quyền nào phục vụ lợi ích chung và cùng đường lối với giáo huấn của giáo hội. Giáo hội đã nhiều lần cho biết lập trường bênh vực một số những vấn đề chính trị như mạng sống con người, tự do tôn giáo, di dân, chăm sóc công trình sáng tạo, và nhiều nữa. Trong mùa bầu cử này, có những giáo dân đã nhận được những bức thư tự nhận là Công Giáo và quảng cáo cho một số những ứng cử viên nhất định. Những thư này không phải do Tổng Giáo Phận gửi đi. Nếu ai đó khuyên bạn ủng hộ một ứng cử viên nhất định hay một chính đảng nhất định, thì chắc chắn người ấy không theo đúng đường lối chính thức của Giáo Hội.

 

3.     CSE là gì? Đó là chương trình giáo dục tình dục tổng hợp (comprehensive sexual education). CSE đã được thông qua và thành luật vào tháng 3, nhưng nay ta lại có cơ hội để bãi bỏ luật này bằng cách đánh dấu Ö vào hình vuông  REJECT  trong trưng cầu dân ý R-90 trong lá phiếu mùa thu này:

 

[Ö] REJECT

 

Senate Bill 5395 cũng gọi là CSHE (comprehensive sexual health education), tức là giáo dục sức khoẻ tình dục tổng hợp, đòi tất cả các trường học từ mẫu giáo (kindergarten) cho đến lớp 12 phải cung cấp CSHE. Những hướng dẫn học trình của nó không hợp đường lối của giáo huấn giáo hội Công Giáo, và CSHE cản trở các cộng đồng và ban giám hiệu trường học địa phương, không cho họ được bảo vệ những giá trị tinh thần riêng và không được quyết định các chính sách địa phương.

 

4.    GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG DẪN GHI DANH BỎ PHIẾU TẠI CÁC GIÁO XỨ

Hội Đồng Giám Mục Bang Washington khuyến khích các giáo xứ giáo dục và hướng dẫn ghi danh bỏ phiếu cho các cử tri sau các Thánh Lễ trong tuần, nhằm khuyết khích các giáo dân đánh dấu Ö vào [Ö] REJECT trong trưng cầu dân ý R-90 để bãi bỏ chương trình gíáo dục sức khỏe tình dục tổng hợp CSHD. Việc giáo dục và hướng dẫn ghi danh bỏ phiếu tại bất cứ giáo xứ nào cần phải được sự chấp thuận minh bạch của cha xứ.

 

Vũ Vượng dịch