7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

THƯ CHA CHÁNH XỨ: VỀ NHỮNG THAY ĐỔI SẮP TỚI TẠI GX ST.ANNGiáo Xứ St. Ann

7025 S Park Ave Tacoma, WA 98408

253-472-1360 | stanntacoma@trparishes.org | www. trparishes.org | facebook@stanntacoma

 

+ 18/11/2020

 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

 

Là người Công Giáo, chúng ta là thành phần trong Giáo Hội hoàn vũ, nghĩa là không những liên kết với Đức Thánh Cha và các tín hữu Công Giáo khắp thế giới, mà còn liên kết với các tín hữu Công Giáo trong toàn Tổng Giáo Phận. Về bản chất, chúng ta là một gia đình, và như một gia đình, chúng ta được mời gọi hợp tác cùng nhau hoàn thành sứ mạng của Giáo Hội, sứ mạng loan báo Đức Kitô.

 

Anh chị em đã đọc Thư của Đức Tổng Giám Mục Etienne, về việc cộng đoàn chúng ta tham gia vào tiến trình xây dựng kế hoạch chiến lược tại Giáo Hạt Pierce. Xây dựng Kế Hoạch Chiến Lược là một tiến trình xem xét những nhu cầu của các tín hữu Công Giáo, cũng như cơ cấu của giáo xứ chúng ta, để thực thi sứ mạng của Hội Thánh. Trong toàn Tổng Giáo Phận và tại khu vực Tacoma, chúng ta đang đứng trước những thực tế không thể bỏ qua. Các cộng đoàn đức tin đã thay đổi trong một vài thập niên qua, và hiển nhiên, chúng ta cũng nên thay đổi.

 

Chúng ta được yêu cầu cùng với các giáo xứ St. Rita, Holy Rosary, và Visitation hợp tác với nhau để thành lập một giáo xứ, một cộng đoàn Công Giáo mới tại Tacoma, giáo xứ mới này sẽ tiếp tục cùng với Giáo Xứ St. John of the Woods làm thành Liên Giáo Xứ. Tôi biết tin này sẽ gây ngạc nhiên, thậm chí gây sốc cho anh chị em – nhất là đối với các gia đình đã sinh hoạt tại giáo xứ này qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng: chúng ta sẽ trở nên vững mạnh hơn như một cộng đoàn Công Giáo trung tín, nếu chúng ta xem xét các nhu cầu của người Công Giáo tại vùng này, và cùng hợp tác với nhau để xúc tiến kế hoạch đáp ứng tốt nhất những nhu cầu đó và chu toàn sứ mạng của Hội Thánh.

 

Nỗ lực xây dựng kế hoạch này có nghĩa là cộng đoàn giáo xứ chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ hợp tác cùng xây dựng một cộng đoàn giáo xứ mới, hướng vào việc canh tân loan báo Chúa Kitô và Tin Mừng của Người cho mọi người. Cùng với các giáo xứ St. Rita, Holy Rosary, và Visitation, chúng ta sẽ lập một cộng đoàn giáo xứ mới. Cộng đoàn Giáo Xứ mới này sẽ: 


  • Gia tăng sức sống của giáo xứ và thúc đẩy những nỗ lực truyền giáo.


  • Củng cố lòng nhiệt thành tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các Bí Tích


  • Bảo đảm chương trình giáo lý được xây dựng trên nền tảng vững chắc và tăng cường các hoạt động Phục Vụ và Bác Ái Xã Hội


  • Hỗ trợ những sáng kiến và nỗ lực đến với các bạn trẻ Công Giáo và cổ võ ơn thiên triệu


  • Làm phong phú ý nghĩa của lời mời gọi chúng ta đã lãnh nhận từ Bí Tích Thánh Tẩy, để sống tinh thần người môn đệ, đồng thời mời gọi mọi người làm môn đệ của Chúa.

 

Mặc dù công việc này chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai của cộng đồng Công Giáo chúng ta. Và tất cả chúng ta đều có cơ hội duy nhất tham gia vào việc thành lập cộng đoàn mới. Vào Thứ Hai 14 Tháng 12, chúng ta sẽ tổ chức buổi họp tìm hiểu cho toàn giáo xứ. Trong buổi họp đầu tiên này, Giáo Phận sẽ giúp chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về việc xây dựng kế hoạch chiến lược, xem xét những đường hướng trong tổng giáo phận và tại giáo xứ chúng ta. Mong tất cả anh chị em tham dự buổi họp trên mạng này, để tìm hiểu thêm và tham gia tích cực vào tiến trình của kế hoạch. Chi tiết  về cuộc họp, đường link và hướng dẫn để tham dự buổi họp qua máy vi tính hoặc điện thoại sẽ được gửi đến cho Anh Chị Em sau.

 

Cùng nhau đón chờ những thay đổi mới trong tương lai với niềm hy vọng, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau và cố gắng hết sức mình phục vụ cho sứ mạng của Hội Thánh. Cùng liên kết trong một Đức Tin, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô trên trần gian này.

 

Bình an và ơn lành của Chúa luôn ở cùng Anh Chị Em,

 

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, T.S. Mục Vụ

Linh Mục Chính Xứ