7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thư Cha Chánh Xứ Gởi Giáo Dân St Ann - Kế Hoạch Chiến Lược của Giáo Hạt Pierce


Tacoma, ngày 13 tháng 11 năm 2020


Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến,


Gần đây, Tổng Giáo Phận đã công bố một giai đoạn mới của chương trình “Kế Hoạch Chiến Lược- Strategic Planning” cho các Giáo Xứ thuộc miền Tây Washington. Mục đích của “Kế Hoạch Chiến Lược – Strategic Planning” nhằm đảm bảo tất cả các giáo xứ, kể cả giáo xứ chúng ta, đều phát triển tập trung vào việc thực thi sứ mạng của Giáo Hội. Cộng đồng đức tin tại Giáo Xứ chúng ta xứng đáng có một môi trường tốt hơn để nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho mọi người khi sống tinh thần người môn đệ của Đức Kitô.


“Kế Hoạch Chiến Lược – Strategic Planning” bao gồm một tiến trình xem xét các nhu cầu của những tín hữu Công Giáo và tìm ra phương cách hữu hiệu để đáp ứng các nhu cầu ấy cho giáo dân - không chỉ ở miền Tây Washington, mà trên khắp đất nước Hoa Kỳ và toàn thế giới. Tiến trình này đã được thực hiện trong nhiều năm tại Giáo Phận chúng ta, do các linh mục trong từng Giáo Hạt phụ trách. Họ đã xem xét các điểm mạnh và các điểm yếu của các giáo xứ trong Giáo Hạt của mình, đưa ra các khuyến nghị về những thay đổi cần thiết để phục vụ cộng đồng dân Chúa cách tốt hơn. 


Hiện nay, chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới của “Kế Hoạch Chiến Lược – Strategic Planning”, trong toàn giáo phận, và cụ thể là tại Giáo Hạt Pierce (Pierce Deanery) của chúng ta. Với thông báo gần đây về việc Giáo Xứ Holy Rosary không còn tồn tại được nữa, Giáo Hạt Pierce của chúng ta phải đối mặt với những thay đổi không thể tránh khỏi. Trong khi những thay đổi có thể làm cho nhiều người không thoải mái, nhưng với niềm tin, sự thay đổi này sẽ là cơ hội mang đến cho cộng đồng Công Giáo địa phương của chúng ta một đời sống mới. 


Đức Tổng Giám Mục Etienne sẽ liên hệ với giáo xứ của chúng ta trong những tuần tới để cho biết thêm về “Kế Hoạch Chiến Lược – Strategic Planning” trong Giáo Hạt của chúng ta và những gì Giáo Xứ chúng ta cần thực hiện.


Trong sự vâng phục với kế hoạch của Đức Tổng Giám Mục và Giáo Hạt Pierce, tôi và một số thành viên chủ chốt trong Ban Mục Vụ Giáo Xứ sẽ họp với Giáo Phận và các Giáo Xứ lân cận để thực hiện kế hoạch mà Tổng Giáo Phận đề nghị. Tôi sẽ cập nhật các thông tin quan trọng cho Quý Ông Bà Anh Chị Em khi chúng ta có những thay đổi. 


Trong thời gian này, xin Quý Ông Bà Anh Chị Em tích cực cầu nguyện cho tôi, cho Ban Mục Vụ Giáo Xứ và cộng đồng đức tin của chúng ta tại Giáo Xứ St. Ann để dù có những thay đổi, chúng ta vẫn tiếp tục sứ mạng sống và truyền bá phúc âm của Đức Kitô cùng giúp những người khác đến gần Thiên Chúa hơn. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và ban cho chúng ta những ân sủng để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng đức tin vững mạnh đặt nền tảng trên Đức Kitô. 


Mến Chào Anh Chị Em trong Đức Kitô,


Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

Linh Mục Chánh Xứ