7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Đức Tổng Giám Mục Etienne chia sẻ thông điệp mục vụ về tiến trình lập kế hoạch chiến lược trong Giáo Hạt - Pierce County qua một đoạn video.


                 Private link: https://vimeo.com/484537884/f37102ebbe


Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Tổng Giám Mục Etienne đây.


Tôi muốn chia sẻ thêm với quý Giáo Xứ trong Giáo Hạt - Pierce County tiếp theo lá thư đã gửi ra cho anh chị em vào tuần trước. Tôi đề nghị quý vị bắt đầu đối thoại với nhau và hình dung ra một Giáo Xứ mới sẽ hình thành như thế nào trong địa hạt của mình thuộc Tổng Giáo phận Seattle. Tôi muốn chia sẻ một thông điệp cá nhân với anh chị em, bắt đầu bằng một số suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô.


Như quý vị biết đấy, kể từ khi tôi trở thành Tổng Giám Mục của anh chị em, tôi đã khởi xướng một tiến trình kế hoạch mục vụ, nhằm giúp giáo dân của chúng ta làm quen nhiều hơn với sứ mệnh cơ bản của Giáo Hội, đó là việc đi vào đời để loan báo Tin Mừng.  Nó được thiết kế để giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh đó tốt hơn, và chiến lược này đã được áp dụng trong Tổng Giáo Phận của chúng ta từ lâu rồi. Tôi chỉ yêu cầu chúng ta tập trung và chú ý hơn vào việc lên kế hoạch chiến lược. Vì mô hình và cấu trúc giáo xứ mà chúng ta đang có là điều cần thiết để chăm lo cho các hoạt động mục vụ của Giáo Hội, một sứ mệnh cơ bản mà Chúa Giêsu giao phó cho chúng ta là việc loan báo về Chúa Kitô và là làm chứng về Người trong thế giới ngày nay.


Vào năm 2013, khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn đầu tiên “Evangelli Gaudium” dịch nghĩa là “Niềm Vui Của Tin Mừng,” nói đến vai trò của các Giáo Xứ. Tôi muốn đọc một đoạn trong thông điệp đó vì nó rất thích hợp với những gì tôi đang yêu cầu tất cả anh chị em thực hiện.  Đó là lý do, bây giờ, tôi mời anh chị em hãy chú ý lắng nghe và hình dung viễn tượng này cho giáo xứ của mình:


“Giáo xứ không phải là một cơ chế lỗi thời; lý do chính là nó có tính linh động cao, nó có thể tiếp thu những tình huống khá khác biệt tùy theo sự cởi mở và óc sáng tạo truyền giáo của người mục tử và của cộng đoàn. Chắc chắn giáo xứ không phải là cơ chế chỉ có loan báo Tin Mừng, khi nó chứng tỏ có khả năng tự canh tân và thích nghi không ngừng, nó vẫn tiếp tục là “Giáo Hội sống động tại gia, giữa những người con trai, gái trong gia đình”.  Điều này có nghĩa là Giáo Xứ thực sự gắn liền với các gia đình và cuộc đời của người tin hữu, và Giáo Xứ không trở thành một cơ chế cách ly với con người, hay là một nhóm nhỏ được tuyên chọn và khép kín. Giáo Xứ là sự hiện diện của Giáo Hội tại mỗi địa hạt, một môi trường để nghe Lời Chúa, để tăng trưởng đời sống Kitô hữu, để đối thoại, rao giảng, làm việc bác ái, thờ phượng và cử hành các Bí Tích.  Trong mọi hoạt động của mình, Giáo Xứ luôn cổ vũ và huấn luyện các thành viên của mình để trở thành những người loan báo Tin Mừng.  Giáo Cứ là một cộng đoàn của nhiều cộng đoàn, một thánh điện để những người lữ hành khao khát đến uống, và là một trung tâm thực hiện mục vụ truyền giáo liên tục. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng lời kêu gọi duyệt xét và canh tân các Giáo Xứ của chúng ta vẫn chưa đủ khả năng đưa các Giáo Xứ đến gần gũi với mọi người hơn, biến các Giáo Xứ trở thành những môi trường sống hiệp thông với sự tham gia của mọi người, và làm cho Giáo Xứ trở nên hoàn toàn hướng đến mục vụ truyền giáo.”


Anh chị em thân mến, đây chính là điều mà tôi đang kêu gọi anh chị em bắt tay vào việc hình dung lại Giáo Xứ của mình là sẽ giữ vai trò nào trong Giáo Hội và trong thế giới, và cho phép chúng ta có thể hoàn thành tốt hơn sứ mệnh của Giáo Hội. Nó đòi hỏi sự linh hoạt cao. Như tôi đã đề cập trước đây, việc lập kế hoạch chiến lược này đã được thực hiện trong một thời gian khá lâu trong Tổng Giáo Phận và được chỉ đạo bởi các vị Linh Mục trong Giáo Hạt của anh chị em, họ đã duyệt xét những điểm mạnh và những điểm yếu của các Giáo Xứ của quý vị và đưa ra các đề xuất về những thay đổi cần thiết để phục vụ dân Chúa được hữu hiệu hơn.


Do vấn đề cơ sở, kiến trúc, và vấn đề cơ cấu tại Giáo Xứ Holy Rosary, cho chúng ta nhận định rằng Giáo Xứ Holy Rosary là một cộng đồng không thể tồn tại được nữa.  Nên nhu cầu về một kế hoạch chiến lược ngày càng trở nên khẩn thiết trong Giáo Hạt của quý vị. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu các Giáo Xứ của anh chị em hãy liên kết làm việc với nhau như một Cộng Đồng Đức Tin Công Giáo.  Anh chị em sẽ hình dung đến một Giáo Xứ sống động, một Giáo Xứ được tạo nên đúng nghĩa như mô hình của Đức Thánh Cha Phanxicô trong đoạn văn tôi vừa chia sẻ với quý vi.


Là người Công Giáo, chúng ta ở đây để giúp mọi người gặp gỡ Chúa Kitô, nên chúng ta muốn đảm bảo rằng các Giáo Xứ của chúng ta là nơi đang đào tạo chúng ta để làm điều đó, để hoàn thành sứ mệnh ra đi vào đời như những nhân chứng khả tín của Chúa Kitô, để gặp gỡ Chúa và tha nhân, để phục vụ Chúa và phục vu nhau. Một khi chúng ta không có khả năng thực hiện được công việc này, vì bất cứ lý do gì, điều này thúc đẩy chúng ta đến việc thay đổi, để có một tương lại mà chúng ta đã hình dung được và lúc này đang bắt tay thực hiện.


Tôi nhận biết rằng việc thay đổi này không dễ dàng, và đặc biệt đúng đối với những người đã ở trong Giáo Xứ của anh chị em như một gia đình qua nhiều thế hệ.  Tuy nhiên, dường như bây giờ đã đến lúc vinh danh những công trình của những thế hệ đã đi trước chúng ta, và tiếp tục xây dựng đức tin của anh chị em, và xây dựng dựa trên những gì họ đã giao phó cho chúng ta. Có lẽ thật khó để buông bỏ những gì chúng ta đã tạo dựng và những gì chúng ta gắn bó mật thiết qua nhiều năm tháng.  Bây giờ là thời điểm cần có một tâm hồn rộng mở, đặc biệt là chăm chú lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang mời gọi chúng ta. Vai trò của Chúa Thánh Thần luôn là động lực tác động trên sự sống của Giáo Hội. Tôi mời gọi mọi người là chúng ta giờ đây hãy thành tâm qua lời khẩn cầu của chúng ta, qua sự nhận thức của chúng ta về những gì Thiên Chúa nhân lành đang hình dung, và những gì Chúa Thánh Thần đang tìm cách kiến tạo để chúng ta có thể tiếp tục sinh được hoa quả tốt lành, đó là sứ mệnh của Giáo Hội.


Tôi muốn anh chị em biết rằng tôi đồng hành cùng quý vị trong tiến trình này. Tôi đồng hành với quý vị trong việc chúng ta tìm cách đưa thế hệ tiếp theo đến gần hơn với Chúa. Hãy biết rằng tôi luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi, đồng thời, tôi xin anh chị em hãy tin tưởng vào Chúa, là qua việc liên kết các cộng đồng của chúng ta lại với nhau, cuối cùng, chúng ta sẽ có những cộng đồng giáo xứ mạnh mẽ hơn và sống động hơn, để giúp mọi người nghe được sứ điệp của Chúa Kitô và sống Lời Chúa - Lời không hề qua đi. Hãy tiếp tục sống đức tin của quý vị, tiếp tục hy vọng giữa lời mời gọi thay đổi và lời mời gọi linh hoạt này. Chúng ta hãy mở rộng lòng mình, hãy tin cậy nơi Chúa, hãy vững tin vào Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt chúng ta.  Hãy hướng đến một tương lai với những điều tuyệt vời, hy vọng và tin cậy vào Chúa Giêsu Kitô chính là sự sống của chúng ta.


Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả anh chị em.


 

(Decon Theman Phạm dịch)