7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

XÂY ĐẮP MỘT NỀN VĂN HÓA TRỌNG SINH - Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne


Building A Culture of Life


Bài của Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic tháng 10, 2020. Bài báo này xuất hiện đúng lúc đang có một cuộc tranh luận gay gắt trên toàn quốc, trong những ngày trước cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020, trong đó một trong những vấn đề gay go nhất là nạn phá thai.

 

Là người Công Giáo chúng ta ca ngợi Chúa vì thiên tài sáng tạo của ngài. Ta tuyên xưng sự sống là tốt đẹp và mọi sinh mạng đều rất tốt đẹp. Mỗi sinh mạng từ lúc mới thụ thai là dấu chỉ Chúa tự do lựa chọn tạo nên một đời sống mới. Lựa chọn ấy là của Chúa. Chúa lựa chọn. Chúa lựa chọn tình yêu. Chúa lựa chọn sự sống.


Đã 47 năm phá thai được hợp pháp hóa trên đất nước này và hơn 50 triệu sinh mạng đã bị tiêu hủy. Đã 47 năm biết bao người trong chúng ta tranh đấu để đảo ngược quyết định bất công của vụ án Roe chống Wade, chúng ta tiếp tục đặt hy vọng và tin cậy vào Chúa, tin rằng những nỗ lực của chúng ta vì lợi ích của những trẻ chưa sinh ra không phải là vô ích. Ta biết sức mạnh của ta trong cuộc chiến đấu này xuất phát từ thiên đàng, và ta biết chiến thắng là chắc chắn và sẽ đạt được vào thời gian Chúa chọn.


Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thư luân lưu “Laudato Si” nói lên cũng ý đó khi tuyên bố, “Chúa, đấng đã tạo dựng nên vũ trụ từ hư không, cũng có thể can thiệp vào thế giới này và khắc phục mọi hình thức của sự xấu xa. Sự bất công không phải là cái gì bất khả bại.” Chúng ta sẽ không nản chí.


Chúng ta sống trong một thời đại trong đó tự do bị bóp méo bởi ngôn ngữ của con người. Người ta tự do đặt lại ý nghĩa của ngôn từ làm cho thực tại bị lẫn lộn. Cho nên phá thai - huỷ bỏ mạng sống - được chấp nhận nhân danh “chăm sóc sức khoẻ”.


Mục tiêu hiển nhiên của chăm sóc sức khoẻ là sức khoẻ. Đời sống là món quà quý giá phải được chăm sóc, nuôi dưỡng nhờ chăm sóc sức khoẻ. Phá thai không phải là chăm sóc sức khoẻ. Đúng ra, nó là cướp đi một sinh mạng vô tội. Phá thai là vứt bỏ sự lựa chọn yêu thương của Chúa, là Thiên Chúa của sự sống.


Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở ta về tình yêu thương âu yếm của Chúa, là nguồn gốc của tất cả những gì hiện hữu: “Tình yêu của Chúa là lực đẩy căn bản nơi tất cả mọi vật thụ tạo. Ngay cả đời sống thoáng qua của những vật nhỏ nhất đều là đối tượng của tình yêu của Chúa, và trong đời sống chỉ mấy dây đồng hồ của nó, Chúa cũng ôm ấp nó trong tình yêu của ngài.”


Mục tiêu của chúng ta là xây dựng một nền văn hóa trọng sinh, Chúng ta làm vậy bằng cách nhìn nhận phẩm giá của mọi con người, dù là người thân trong nhà, người láng giềng, trẻ chưa sinh ra, người nghèo, di dân, người già yếu và người sắp chết, ngay cả những tù nhân và những tù nhân đang chờ ngày hành quyết. Mỗi mạng sống con người đều là điều thánh và đáng được tôn trọng.


Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta tin vào Đức Kitô là con một của ngài. Chúng ta tin vào sức mạnh của sự chết và phục sinh của ngài. Ta tin rằng đời sống của ta xuất phát từ sự sống của Chúa. Ta tin rằng đời sống của chúng ta đã được cứu chuộc bởi máu của Chúa Giêsu Kitô và bởi lòng thương xót  và tình yêu của Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực xây đắp nền văn hoá trọng sinh này và xã hội chúng ta, dựa trên nền tảng mạnh mẽ là Thiên Chúa của Sự Sống.


Vũ Vượng dịch