7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

BẢN TUYÊN BỐ VỀ RƯỚC LỄ LÀ MỘT CỐ GẮNG TÌM LẠI VÀ LÀM CHO SỐNG ĐỘNG HƠN SỰ HIỂU BIẾT(CỦA CHÚNG TA).

\                                   

        

 Communion statement is an attempt to retrieve and  revive understanding


Bài của Carol Zimmermann/CNS ngày 16 tháng 11, 2021, được đăng lại trên báo điện tử Northwest Catholic


SƠ LƯỢC - Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đang phải đối diện với một tình thế khó xử, khi có những nhà chính trị Công Giáo ủng hộ phá thai nhưng vẫn công khai rước lễ. Do đó một bản tuyên bố chính thức về Thánh Thể đã được chấp thuận, sau nhiều tháng trời thảo luận gay go. Lúc đầu có một số giám mục chủ trương gọi tên và phê phán trực tiếp các chính khách này, nhưng về sau đa số nhận ra làm như vậy có hại nhiều hơn có lợi. Cho nên phiên bản cuối cùng được chấp thuận mang một giọng văn hòa dịu, với một nội dung thiên về mục vụ, chứ không phải chính trị.


Bản tuyên bố về rước lễ nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Thánh Thể, cũng như những đòi hỏi gay gắt đối với những ai muốn lên rước lễ, như sạch tội trọng, chấp nhận học thuyết và tuân giữ những giáo huấn của giáo hội về các vấn đề luân lý. Đây là bản tuyên bố chung cho tất cả mọi người công giáo. Đâu cần phải nêu rõ tên người nào, bởi vì “ai có tai thì nghe,”(xin mượn lời Kinh Thánh).

 

BALTIMORE – Các giám mục Hoa Kỳ đã chắp thuận bản tuyên bố vể Thánh Thể với 222 phiếu vào ngảy 17 tháng 11 trong ngày thứ hai của hai ngày họp công khai trong đại hội đồng của các ngài từ 15 đến 18 tháng 11.


Các ngài đã đạt được sự thỏa thuận một ngày sau khi đã thảo luận về văn kiện này - một cuộc thảo luận mang một giọng văn khác hẳn cuộc tranh luận năm tháng trước đây về việc phải đưa những gì vào nội dung văn kiện này.


Trong phiên họp vào tháng 6 ấy, điểm nổi bật được nêu lên là có nên giải quyết việc từ chối trao Mình Chúa cho những nhà chính trị Công Giáo ủng hộ phá thai hay không.


Một vài giám mục nói một lời trách móc nặng nề đối với Tổng Thống Joe Biden, vị tổng thống Công Giáo thứ hai của Hoa Kỳ, phải được đưa vào văn kiện vì ông Biden mới đây đã có những hành động bảo vệ và mở rộng quyền được phá thai, trong khi có những vị khác cảnh báo rằng làm như vậy là mô tả các giám mục như một lực lượng của đảng phái trong một thời kỳ có phân hoá chính trị gay gắt khắp nước.


 Văn kiện mà các giám mục đã thảo luận và chấp thuận không gọi đích danh những nhà lãnh đạo chính trị nhưng chỉ lưu ý một cách chung chung về tính nghiêm ngặt của nhiệm tích này.


Văn kiện về Thánh Thể nói: “Người ta không được cử hành thánh lễ hay rước lễ trong tình trạng mắc tội nặng nếu chưa tìm kiếm nhiệm tích hoà giải và được ơn tha tội,” văn kiện chỉ rõ như thế.


Nó cũng nói rằng nếu một người Công Giáo trong đời riêng của mình “hiểu rõ và cố tình” chối bỏ giáo thuyết của giáo hội hay những giáo huấn của giáo hội về các vấn đề luân lý, thì người ấy không được Rước Lễ bởi làm như vậy dễ dàng gây ra gương mù cho người khác.”


Trở lại tháng 6, vào phần cuối của cuộc thảo luận về văn kiện này, Giám Mục Kevin C. Rhoades, Giáo Phận Fort Wayne – South Bend, Indiana, chủ tịch ủy ban giáo thuyết của các giám mục, nói rằng bản dự thảo sẽ không chú trọng vào việc từ chối trao mình Chúa cho ai, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của của nhiệm tích này.


Vào ngày 16 tháng 11, trong phần trình bày một văn kiện dài 26 trang, tựa đề “Bí Tích Thánh Thể trong đời sống giáo hội,” Giám Mục Rhoades nói nó “đề cập đến học thuyết cơ bản về Thánh Thể mà giáo hội cần phải tìm lại và làm cho sống động hơn.”


Trong phần trình bày ngắn trước các giám mục Hoa Kỳ - với chỉ có một vài ý kiến trong đám cử tọa - vị giám mục nói văn kiện này nói với tất cả mọi người công giáo Hoa Kỳ và “cố gắng giải thích Thánh Thể là trọng tâm của đời sống giáo hội.”


Ngài cũng nói nó có mục đích đóng góp thêm về thần học cho sách lược dài hạn và kế hoạch làm cho Thánh Thể sống động lại của các giám mục “bằng cách cung cấp giáo thuyết cuội nguồn cho các giáo xứ, giảng viên giáo lý và cho các tín hữu.”


Ngài nói cuộc thảo luận kéo dài vào lúc ấy dẫn đường cho các giám mục tìm ra thứ văn kiện nào chúng ta thật sự cần và mong muốn, và rõ ràng là, ít nhất đối với tôi, văn kiện ấy phải là một văn kiện mục vụ.”


Giám Mục John E Stowe, Giáo Phận Lexington, Kentucky nói, “Khó mà thảo luận được một cách tốt đẹp khi thảo luận qua trực tuyến” và qua mấy tháng giữa hai khóa họp, ngôn từ của văn kiện “đã thay đổi từ chỗ nói về cuộc bầu cử tổng thống tới chỗ nói về mở ra một chương trình phục hưng Thánh Thể.” “Tôi nghĩ không ai muốn thấy sự bất đồng trong hội đồng được đăng thành những tít lớn trên báo chí, nhưng tiếc thay đó là điều đã được tường thuật.”


Bản dự thảo văn kiện giải thích tầm quan trọng của rước lễ, gọi đó là một món quà, và tham chiếu Kinh Thánh, các kinh nguyện của giáo hội và các văn kiện của Công Đồng Vatican II để hỗ trợ cho điều này. Nó cũng giải thích, bằng cách  viện dẫn lời các thánh, vì sao Thánh Thể không phải chỉ là một biểu tượng, nhưng là sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô.


Sự biến thể của bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô – văn kiện nói thế - là một trong những bí tích căn bản của đức tin của giáo hội, là cửa ngõ qua đó chúng ta, giống như các thánh và những nhà ẩn tu trước chúng ta, có thể bước vào sự cảm nghiệm sâu đậm về sự hiện diện của Chúa.


Văn kiện lưu ý rắng bản văn Lumen Gentium của Công Đồng Vatican II mô tả thánh thể như là nguồn mạch và là tuyệt đỉnh của đời sống đạo Chúa. Nó cũng nói rằng vì người công giáo hiểu được Thánh Thể có nghìa thế nào, họ phải tham dự thánh lễ đầy đủ hơn và cũng phải ra đi phục vụ những người thiếu thốn, viện dẫn sách giáo lý công giáo: “Thánh Thể gắn bó chúng ta với người nghèo.”


Văn kiện kết thúc với gương sáng của các vị thánh đã được biến cải nhờ được chịu Mình Thánh và hiểu thấu ý nghĩa của Thánh Thể.


Bản tuyên bố này – có nhiều phụ chú ở cuối trang – cũng gửi đi một thông điệp mục vụ thúc dục những ai đã rời bỏ giáo hội hãy trở lại. Nó nối kết sự trở lại này với Thánh Thể, viện dẫn lời Thánh Teresa of Kolkata: “Một khi bạn đã hiểu Thánh Thể, không bao giờ bạn có thể rời bỏ giáo hội. Không phải vì giáo hội không cho phép bạn, nhưng vì trái tim của bạn không cho phép bạn.


Vấn đề đã được thảo luận trong nhiều tháng là văn kiện này có thể nói gì và bằng cách nào có thể gọi đích danh ông Biden và những nhà chính trị công giáo khác không phải chỉ là một đề tài thảo luận cho các giám mục Hoa Kỳ và người công giáo khắp nước, nhưng còn liên can cả đến Vatican.


Trước khi có cuộc thảo luận sơ bộ của các giám mục về văn kiện này, Hồng Y Luis Ladaria, đứng đầu thánh bộ học thuyết đức tin của Vatican, đã gửi thư thúc dục các giám mục tiến hành với sự cẩn trọng để phát triển một chính sách quốc gia để giải quyết tình hình có những người công giáo đang giữ chức vụ công quyền ủng hộ luật cho phép phá thai, tìm cái chết êm dịu hay các tệ đoan xã hội khác.


Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô trên chuyến bay trở về từ thành phố Bratislava, Slovakia ngày 15 tháng 9 đã nói rằng tốt nhất là không nên có ý kiến trực tiếp về việc không cho ai chịu lễ, và ngài thúc dục các giám mục Hoa Kỳ nên lựa chọn một đường lối đặt nặng mục vụ, hơn là lội vào lãnh vực chính trị.


Gần đây hơn, sau khi đức giáo hoàng và ông Biden gặp nhau tại Vatican ngày 29 tháng 10, các nhà báo đã hỏi ông Biden, tại Rome, phá thai có phải là một trong những đề tài thảo luận trong cuộc gặp gỡ hay không và ông tổng thống nói: “Chúng tôi chỉ nói về việc ngài rất sung sướng vì tôi là một người Công Giáo tốt, và tôi nên tiếp tục Rước Lễ.”


Vũ Vượng dịch