7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thứ Tư ngày 17/02 Lễ Tro giữ chay và kiêng thịt


Về việc xức tro trong thời gian đại dịch

Các giáo xứ sẽ theo chỉ dẫn của Bộ Phụng Tự và Bí Tích. Trong thông cáo công bố ngày 12 tháng 1 năm 2021, Bộ Phụng Tự qui định rằng:

  • "Sau khi đọc kinh làm phép tro và rảy nước thánh trên tro, linh mục hướng về những người hiện diện, nói một lần chung cho tất cả mọi người công thức như trong Sách Lễ Roma: "Anh chị em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng", hoặc câu: "Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro."
     
  • Rồi linh mục rửa tay, đeo khẩu trang và rắc tro trên đầu (thay vì trên trán như mọi năm) và không nói gì."

Qui định trên đây mang chữ ký của Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Robert Sarah và Ðức Tổng Giám Mục Tổng Thư Ký Arthur Roche.

 

Về việc giữ chay và kiêng thịt

Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh buộc giữ chay và kiêng thịt.” Trong ngày ăn chay, chỉ được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít, không được ăn no. Không được ăn vặt giữa các bữa ăn.

TUỔI GIỮ CHAY:

Theo Giáo Luật điều 1252 thì mọi người từ 18 tuổi cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay.


LUẬT KIÊNG THỊT:

Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn. Tuy nhiên, các Chủ Chăn và các phụ huynh phải lo dạy cho các em chưa đến tuổi buộc ăn chay và kiêng thịt để chúng hiểu biết ý nghĩa đích thực của việc thống hối. Theo luật của Giáo Hội Hoa Kỳ, tất cả các ngày thứ Sáu trong mùa Chay phải kiêng thịt.

Ba việc làm truyền thống trong Giáo Hội Công Giáo trong mùa Chay là: Ăn Chay, Cầu Nguyện, và Việc Làm Bác Ái.