7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐEM CHÚA KITÔ HIỆN DIỆN VÀO ĐỜICarrying the presence of Christ into the world

 

Bài của Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san NW Catholic tháng 6, 2021.

 

Khi ta đi tới phần cuối Năm Thánh Thể trong Tổng Giáo Phận Seattle, và bước sang một giai đoạn mới của tiến trinh hoạch định mục vụ, tôi muốn đưa ra một bài suy niệm ngắn về Thánh Thể, là nơi ta có đặc quyền  gặp gỡ Chúa Giêsu để được sức mạnh thi hành sứ mạng của người.

 

Giáo hội của chúng ta được xây trên sự hiện diện của Chúa Kitô trong Phép Thánh Thể. Trong ngày lễ mừng kinh trọng thể Mình Chúa Kitô chúng ta đổi mới đức tin vào sự hiện diện mầu nhiệm nhưng chân thật của Chúa Kitô trong hình bánh và hình rượu của Thánh Thể là những thành tố sẽ trở nên mình và máu Chúa. Chính sự hiện diện này của Chúa Kitô trong giáo hội và tất cả các chi thể, khiến cho giáo hội vừa có thiên tính vừa có nhân tính.

 

Để trở nên một, chúng ta được kêu gọi trở thành những chi thể của Mình Chúa Kitô, cho nên điều phải làm là cử hành Thánh Thể cho long trọng và rước Lễ đều đặn.

 

Tôi biết có nhiều  thứ trên đời này đang giành giật thì giờ và sự chú ý của ta – và cơn đại dịch lại càng làm tăng thêm nhiều trở ngại – nhưng để cho ta hn tn trở thành những chi thể của Giáo Hội duy nhất, thánh thiện và tông truyền này, ta cần lớn mạnh trong hiểu biết sự quan trọng của việc rước Lễ đều đặn. đây là một điều mà Chúa Kitô đã đòi hỏi ta làm cho người: “Hãy làm việc này mà nhớ đến ta.”

 

Lòng biết ơn sâu xa về sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể không những cần phải có trong lúc cử hành Thánh Thể, mà còn có tác động lớn lao để biến đổi và cứu chuộc mỗi người và tòan thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta được sai đi sau mỗi lần rước lễ để yêu mến, và phụng sự Thiên Chúa và phục vụ lẫn nhau. Thánh thể (và gíáo hội) là phương thế Chúa chọn để ở lại với chúng ta cho đến tận thế. Khi ta rước Chúa Kitô vào lòng chính là lúc ngài đang tiếp tục công cuộc cứu độ, làm cho ta ngày càng nên một với chân lý của ngài, và biến đổi những ưu tiên của ta thành những ưu tiên của Nước Trời.

 

Ta phải mang sự hiện diện và hiện thân này của Chúa Kitô cùng với chính chúng ta vào đời và là những nhân chứng đích thực về sự chết, và sống lại, và lời hứa sẽ trở lại của người. Đây là tiến trình qua đó thế gian được biến hóa, cải hóa và đổi thành Nước Chúa, là điều sẽ phải đến một cách đầy đủ trong tương lai. Làm sao tôi có thể để cho sự hiện diện của Chúa trong tôi “lên tiếng” trong những lúc bị cám dỗ thử thách? Làm sao tôi có thể đem sự hiện diện của Chúa Kitô trong tôi đến cho người khác?

 

Như Chúa Kitô đã trọn hiến thân mình cho chúng ta, ta cũng phải hiến thân đầy đủ cho người khác. Muốn vậy ta phải dốc hết những gì minh có, và món quà hiến thân này (cũng là món quà của Chúa Kitô) chỉ có thể đổ đầy lại bằng cách đổi mới sự sống của ngài trong ta tại bàn tiệc Thánh Thể. Cứ như thế ta thấy được cái chu kỳ bất tận của sự sống trong đời sống hàng ngày của người Kitô hữu: chết đi trong tôi, chỗi dậy trong Chúa Kitô để cho công trinh và thánh ý Chúa Cha được chu tn. Đây là niềm tin của chúng ta, tin rằng qua những diễn biến thông thường của đời sống hàng ngày, công trinh phi thường của Chúa Kitô sẽ được tiếp tục cho đến tận thế, khi người sẽ trở lại để đổi mới mọi sự.

 

Vũ Vượng dịch