7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐỔI MỚI LÒNG SÙNG KÍNH THÁNH GIUSE

 

(Renewing our devotion to St. Joseph)

 

 

Bài của Đức Tổng Giám Mục Paul D Etienne. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic, tháng 3, 2021. Trong bài có đoạn ám chỉ đến việc thay đổi lớn sắp xảy ra cho giáo xứ chúng ta và ba giáo khác ở Tacoma, cho thấy ngài rất lo lắng quan tâm đến việc này

 

 

Theo truyền thống tháng 3 là tháng kính Thánh Giuse. Tháng 3 này lại có một ơn đặc biệt, vì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố năm nay là Năm Thánh Giuse.

 

Tôi tha thiết khuyên mọi người nên đọc thư mục vụ rất hay của đức giáo hoàng tựa đề Patris Corde (Với trái tim của một người cha). Mục đích của thư này, theo ngài giải thích là “làm tăng thêm lòng yêu mến của chúng ta với vị thánh lớn này, khuyến khích ta xin ngài cầu bầu và bắt chước những nhân đức và lòng nhiệt thành của ngài.” Tôi đón nhận lời mời gọi này.

 

Không một lời nào được nói về Thánh Giuse trong các Phúc Âm, nhưng nếu muốn nói về lòng tin và trông cậy của ngài thì cần phải có nhiều bộ sách, và đây chính là điểm mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn ta hướng tâm trí vào. Mặc dù chúng ta không có một vai trò cao trọng trong đời sống như Thánh Giuse, Chúa vẫn trao cho mỗi người chúng ta một sứ mạng. Giống như Thánh Giuse ta có nhiệm vụ khám phá ra thánh ý Chúa và sẵn lòng thi hành sứ mạng ấy với “lòng can đảm sáng tạo”, lòng khiêm nhường và tín thác vào Chúa.

 

Ngài là người phối ngẫu của Maria và cha Đức Giêsu, nhưng Chúa vẫn không cho ngài thoát khỏi những khó khăn của đời này, nhưng luôn cho ngài những phương thế để vươn lên trước những thử thách đó.

 

Như Đức Thánh Cha viết: “Chúng ta cần dẹp bỏ tất cả nóng giận và thất vọng để việc đời thế nào đón nhận thế ấy, ngay cả khi kết quả không được như ta muốn. Không phải chỉ là cam chịu, nhưng với hy vọng và lòng can đảm… Chúa có thể làm cho hoa nở trên sỏi đá.”

 

Thánh Giuse có thể giúp ta đón nhận thực tại của đời sống với ân sủng và đức tin, để cho Chúa chỉ vẽ đường đi phía trước.

 

Tổng giáo phận chúng ta hiện đang bước vào một chương mới. Vào Lễ Hiện Xuống này, chúng ta sẽ công bố một kế hoạch mục vụ mới. Hơn nữa chúng ta đang làm những quyết định có tính chiến lược có ảnh hưởng đến một số giáo xứ. Chúng ta chạy đến cùng Thánh Giuse, xin ngài cầu bầu để ta hướng về tương lai với đức tin và lòng can đảm sáng tạo, cùng nhau tìm kiếm dung nhan Chúa và tin tưởng ngài sẽ lo liệu cho những nhu cầu của chúng ta, theo kế hoạch của ngài.

 

Tôi còn nhớ rõ một ngày kia khi còn làm cha sở. Một số những vấn nạn khó khăn cần được xem xét. Nhiều việc đang xảy ra làm tôi và nhiều giáo hữu cảm thấy không yên lòng. Khi tôi đang đi trở về nhà xứ buổi chiều hôm ấy, thì có một tiếng nói thẳng vào đáy lòng tôi: “Hãy đón nhận thực tại.”

 

Cũng theo kiểu cách tương tự, trong một buổi cầu nguyện mới đây, rõ ràng Chúa đã đoan chắc với tôi ngài sẽ chỉ cho tôi phải làm gì. Đây là kinh nghiệm của Thánh Giuse, và cũng có thể là kinh nghiệm của tất cả những ai đã đặt lòng tin và trông cậy vào Chúa.

 

Tôi khuyên anh chị em nên hợp cùng gia đình tổng giáo phận để tham dự tuần Cửu Nhật kính Thánh Giuse từ 10 - 18 tháng 3. Vào ngày 19 tháng 3, mời anh chị em dự Thánh Lễ Trọng Thể Kính Thánh Giuse, Bạn Đời của Đức Trinh Nữ Maria.

 

Trong khi đổi mới lòng yêu mến Thánh Giuse, ta hãy xin ngài, bằng trái tim của một người cha, dẫn dắt chúng ta đến gần hơn với con trai của ngài là Chúa Giêsu.

 

Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con!

 

Vũ Vượng dịch