7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CÁCH HOẠCH ĐỊNH MỤC VỤ ĐƠN GIẢNThe Simple Path of Pastoral Planning


 

Bài của Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic tháng 7/8 năm 2021.


 

Sau khi tôi được chọn làm giám mục vào năm 2009, đức tổng giám mục của tôi bảo tôi, “Cha đừng sợ phải nói đi nói lại. Tôi cứ thắc mắc câu nói ấy có nghĩa gì – cho tới cả ngày nay! Khi một mùa ban phép thêm sức nữa sắp hết, và trong khi bắt đầu giai đoạn kế tiếp của hoạch định mục vụ, tôi lại bắt đầu cảm thấy giống như một cái dĩa hát bị hư (lặp đi lặp lại hoài một âm thanh). Tôi xin kể ra đây điều tôi muốn nói.

 

Hy vọng tới nay anh chị em đều biết rõ rằng cùng với tn thể tổng giáo phận chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới của hoạch định mục vụ. Thường thường khi nghe nói về một “kế hoạch”, người ta nghĩ ngay đến một danh sách đầy đủ chi tiết của các ưu tiên, mục đích, mục tiêu và các bước để đạt được những thứ đó.

 

Nhưng việc chúng ta đang làm chẳng giống như vậy chút nào.

 

Tôi đã từng nói nhiều lần gần đây rằng phép thêm sức là một thời gian rất quan trọng trong đời sống giáo hội, không phải chỉ riêng cho những ai chịu nhiệm tích này mà thôi. Phép thêm sức làm cho mỗi người  nên một với Chúa Kitô một cách đầy đủ hơn bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần để thi hành sứ mạng của giáo hội. Bằng cách vâng phục và hợp tác với Chúa Thánh Thần, chúng ta làm cho giáo hội vui mừng bởi sự thánh thiện của ta, và thông qua những việc làm và công tác bác ái, “nuôi dưỡng sự lớn mạnh của giáo hội trên thế giới” (Sách Lễ Roma).

 

Hai điều sau đây là tiêu điểm của chúng ta trong hoạch định mục vụ: đổi mới liên hệ của ta với Chúa Kitô và, cầu xin được đón nhận sứ mạng của ngài như chính của ta. Đây là một điều cơ bản không khác gì hơn là đổi mới đức tin của ta vào Chúa Kitô Phục Sinh.

 

Làm sao ta có thể thi hành sứ mạng của Chúa Giêsu nếu ta không biết ngài? Làm sao ta có thể chu tn sứ mạng nếu ta không biết sứ mạng này? Trong giai đoạn hoạch định mục vụ này, tôi xin mời gọi mọi người tìm kiếm ân sủng của Chúa, một ân sủng có tác động mạnh mẽ khi Phúc Âm được rao giảng lần đầu, để lời Chúa được lan rộng qua những trái tim của những người tin vào Chúa Kitô ngày nay.

 

Khi ta đổi mới liên hệ với Chúa Kitô và đón nhận sứ mạng của ngài, ta cũng có thể được nhiều ơn ích bằng cách cầu nguyện và tra vấn lương tâm. Phải chăng tôi đang đi theo đường lối của thế gian, để cho đức tin của tôi bị thiệt hại? hay phải chăng tôi đang kết hợp đầy đủ hơn với Chúa Kitô để cho nước Chúa được thăng tiến?

 

Giáo hội cần đổi mới và ta cần phải đối phó với nhiều thử thách nghiêm trọng. Thói quen tự nhiên của người Mỹ chúng ta là đối phó với những thử thách như những vấn đề phải giải quyết. Tuy nhiên vào lúc này trong đời sống giáo hội nếu có một quan điểm hơi khác một chút thì có lợi hơn. Thay vì xem xét những vấn đề cần phải giải quyết, khởi điểm của chúng ta có tính cách cơ bản hơn nhiều. Hoạch định mục vụ của chúng ta ngày nay kêu gọi chúng ta nghe lời mời gọi của Chúa để sống đức tin một cách đích thực! trong khi sống với đức tin vào Chúa Kitô phục sinh, nhiều vấn đề sẽ được giải quyết một cách tự nhiên. Đức tin không phải một vấn đề để giải quyết nhưng là tình liên đới để sống theo.

 

Xin anh chị em hãy chấp nhận lời mời gọi này và thực thi những quyết tâm sau đây:

  •  Với  lời cầu nguyện tôi sẽ đổi mới tình thân thiết của tôi với Chúa Kitô Phục Sinh


  • Tôi sẽ cầu xin với Chúa Giêsu và học hỏi về những lời ủy nhiệm của ngài cho các tông đồ vào ngày Lễ Thăng Thiên.


  • Tôi sẽ mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa là ân sủng tác động mạnh mẽ khi Phúc Âm mới được rao giảng lần đầu, để tôi có thể sống như một chứng nhân của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay.

 

Để giúp anh chị em duy trì được những quyết tâm này có nhiều thông tin hữu ích trên mạng

 archseattle.org/pastoralplan

 

Sau hết, xin anh chị em cùng tôi đọc kinh Cầu Nguyện cho kế hoạch mục vụ của chúng ta.

 

Vũ Vượng dịch