7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI


Nhng ln hin ra Fatima cũng như M Du, Đức M Maria thường thiết tha kêu gi nhân loi: hãy hoán ci và tr v vi Thiên Chúa. Ch cn con người có tâm tình hoán ci, tc là ci thin đời sng ca mình, thì M s ban cho h phương tin để thc hành s hoán ci ca mình, đó là Kinh Mân Côi, còn gi là Chui Mân Côi.

 

 

Bt c thi đại nào, t khi Đức M Maria hin ra và dy Thánh Đa Minh truyn bá Kinh Mân Côi trong Giáo Hi, thì các Đức Giáo Hoàng đã tích cc ng h truyn bá và siêng năng ln ht Mân Côi, coi đó như phương tin để người tín hu được đến gn Thiên Chúa hơn. Đức Thánh Cha Gregory XII cũng cho rng: "Kinh Mân Côi được chính Thánh Đa-minh thiết lp để làm nguôi cơn gin ca Thiên Chúa và để cu xin Rt Thánh Trinh N bu cử.Trong thông đip Trong tháng năm (Mense Maio) Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã nói: “Kinh Mân Côi rt đẹp lòng Đức M và được các giáo hoàng khuyến khích, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phao-lô II trong bài ging ngày 13.5.1982 ti Fatima đã nói: "Li kêu gi thng hi bao gi cũng được gn lin vi cu nguyn. Hp vi truyn thng ca bao thế k, Đức M ca s đip này đã đề cp đến Kinh Mân Côi, mt kinh có th được khng định là Kinh ca M Maria, mt kinh mà M đặc bit cm thy gn lin vi chúng ta."Ngoi tr thánh l ra, thì Kinh Mân Côi chiếm v trí quan trng trong đời sng ca người Ki-tô hu, và thc tế đã chng minh được điu y, khi mà trong các chng vin, các dòng tu và các tu hi, cũng như các đoàn th và cá nhân tín hu đều nô nc yêu mến đọc Kinh Mân Côi trong các đoàn th ca mình, và đặc bit các gia đình công giáo đều không th thiếu vng Kinh Mân Côi trong gia đình ca mình. Kinh Mân Côi mau chóng được các ch chăn và con cái trong Giáo Hi đón nhn, là vì nó như cái phao cu h cu được rt nhiu linh hn khi chết đời đời trong ha ngc, nó làm cho nhiu người tr v no chính đàng ngay, và nh Kinh Mân Côi, mà Thiên Chúa ban thêm đức tin cho nhng người yếu đui được vng mnh trong đường trn lành...Khi đọc và suy nim Kinh Mân Côi vi tt c tâm hn, thì cuc đời ca Chúa Giê-su và M Maria khi sng trn gian như đon phim mu nhim sng động trước mt chúng ta, và nh đó mà đức tin ca chúng ta được tăng trưởng, lòng yêu mến ca chúng ta được nhân rng, và lòng cy trông ca chúng ta được cng c thêm lên.

 Trích từ website Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp

https://hdmtggv.weebly.com/caacutec-tagravei-li7879u-khaacutec/mu-nhim-kinh-mn-ci