7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

MỜI GỌI VÀO CUỘC ĐỒNG HÀNH


An Invitation to Journey Together

 

Bài của Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong Nguyệt San Northwest Catholic tháng 10/2021.

 

Trong giáo hội, thỉnh thoảng ta gặp những chữ không thường nghe thấy trong ngôn ngữ của chúng ta. Ta sắp sửa nghe nói nhiều về một trong những chữ này. Đó là “synod” (đồng hành), hay chinh xác hơn, là “synodal process” (tiến trình đồng hành).

 

Có thể anh chị em đã nghe nói, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã mở đầu một chương trình hai năm trong giáo hội toàn cầu, gọi là “Cho một giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”. Xem ra cũng giống như kế hoạch mục vụ mà ta đã bắt đầu tại Tổng Giáo Phận Seattle!

 

Đây là lúc để nghe tất cả mọi tiếng nói: của các ông, các bà, giới trẻ, giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ, những ai đang hoạt động trong giáo hội, và những ai, vì bất cứ lý do gì, đã rời xa.

 

Trong tiếng Hy Lạp, “syn”có nghĩa là “cùng nhau”, và “hodos” có nghĩa “lối đi”, cho nên “synod”có nghĩa là lời kêu gọi đồng hành – nghĩa là học hỏi cách cùng nhau tiến bước như một cộng đồng, theo cùng một hướng đi, dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần, đáp ứng những vấn nạn của giáo hội ngày nay.

 

Trong một thế giới mà dường như ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng về cộng đồng, sáng kiến này của Đức Giáo Hòang Phanxico đúng là sáng kiến của một tiên tri. Chúng ta được kêu gọi xem xét cặn kẽ những dấu chỉ của thời đại, diễn giải chúng dưới ánh sáng của Phúc Âm, và suy xét xem những phương pháp nào giúp ta sống hiệp thông nhiều hơn, tham gia đầy đủ hơn, với trái tim rộng mở đón nhận sứ mạng.

 

Hãy tưởng tượng ra cảnh Chúa Giêsu đang đi với các môn đệ, giữa nhiều đám đông. Chúa Giêsu nói với họ, nghe họ nói, giảng dạy họ, dẫn dắt họ, luôn luôn bén nhạy và hưởng ứng với Chúa Thánh Thần. Ngài dạy những người đi theo cách sống y như vậy. Đây là cung cách giáo hội chúng ta phải sống ngày nay – cùng nhau tiến bước với Chúa Giêsu, đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, hn tất sứ mạng của Chúa Giêsu, cũng là sứ mạng của giáo hội.

 

Hãy nghĩ đến một lúc nào đó, bạn đang tham gia trong một nhóm sinh hoạt và thấy xuất hiện nhiều sáng kiến, lòng hăng say, hay sức mạnh từ ngi đến, nhưng lại chính là thành quả của sự hợp lòng hợp sức của mỗi người hiện diện.

 

Đây là điều chúng ta tìm kiếm – không phải là một thủ tục sinh hoạt trong quốc hội, trong đó những cá nhân hay phe nhóm thúc đẩy những nghị trình khác nhau của họ, nhưng là một cuộc hội ngộ trong đó tất cả đều cùng nhau làm việc một cách tế nhị, cố gắng lắng nghe, suy xét và đáp ứng những nhu cầu và thử thách của lúc đó. Chúng ta nghe và nói với lòng can đảm bởi Thánh Thần.

 

Tôi cảm ơn nhiều cơ quan tư vấn tài giỏi và hữu hiệu và những chương trình hiện có. Nhưng trong mấy tháng sắp tới, chúng tôi sẽ cố nghe ý kiến của mổi thành phần trong giáo hội, nhất là những ai thường cảm thấy mình nhỏ bé, tiếng nói không được lắng nghe. Đây là lúc để cho mọi tiếng nói được lắng  nghe:  của các ông các bà, giới trẻ, giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ, những ai đang hoạt động trong giáo hội và những ai, vì bất cứ lý do gì, đã rời xa. Tất cả những người đã chịu phép rửa đều được khuyến khích tham gia.

 

Đúng lúc tôi đang viết bài này chúng ta được Tòa Thánh cho biết đích xác chúng ta được đòi hỏi phải làm gì, nên tôi khuyến khích anh chị em tìm hiểu thêm thông tin về phương cách chúng ta có thể tham gia vào tiến trình đồng hành này trong mấy tháng sắp tới. Tôi cũng xin anh chị em cầu xin để chúng ta được lớn mạnh trong tinh thần hiệp thông và khả năng cùng nhau tiến bước, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, để hn thành sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô.

 

Vũ Vượng dịch