7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lá Thư Đức Cha Về Việc Khôi Phục Lại Luật Buộc Dự Lễ Ngày CHúa Nhật và Lễ Trọng (Sunday Obligation)


Ngày 10 tháng 11 năm 2021


Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

 

Bình an và ân sủng của Chúa ở cùng anh chị em! Xin cám ơn tất cả anh chị em đã nhiệt thành giúp cho các giáo xứ và trường học của chúng ta duy trì hoạt động để  chúng  ta  có  thể  tiếp  tục sứ  mệnh  của  mình.  Bất  chấp  những khó khăn  thử  thách  do  đại  dịch mang lại, chúng ta vẫn tiếp tục mang ánh sáng Chúa Kitô đến với mọi người, được thể hiện qua mục vụ thăm viếng, phân phát thực phẩm, thăm bệnh nhân, cầu nguyện nhóm, dạy giáo lý, chầu Thánh Thể, và nhiều hoạt động khác nữa. Xin cám ơn tất cả các thiện nguyện viên, nhân viên giáo xứ, học sinh và những anh chị em khác không ngừng duy trì sức sống cho giáo xứ một cách sáng tạo! Anh chị em chính là ánh sáng của Chúa trong thế giới ngày nay. 

 

Ban Đặc Trách Coronavirus của chúng ta luôn cập nhật thông tin khoa học để đưa ra những hướng dẫn. Như anh chị em biết, các dữ liệu này đã dẫn đến những thay đổi tạm thời đối với những cách chúng ta cần thực hiện. Những thay đổi này nhằm bảo đảm giữ cho mọi người được an toàn, đồng thời không ảnh hưởng đến tính chất linh thánh của Thánh Lễ. Tôi vẫn kiên quyết giữ an toàn cho mọi anh chị em chúng ta - trong đó có những người dễ bị tổn thương nhất - để có thể tiếp tục cử hành Thánh Thể một cách an toàn.

 

Từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, chúng ta đã cử hành hàng chục ngàn Thánh Lễ mà chỉ một số ít trường hợp lây lan coronavirus, do không tuân theo hướng dẫn an toàn của chúng ta. Nhìn chung, cách thức giữ an toàn được chúng tôi đưa ra đang bảo vệ mọi người một cách hiệu quả, đồng thời mang lại môi trường an toàn cho việc tham dự các cử hành phụng vụ. Xin chân thành cám ơn anh chị em!

 

Đến  nay,  bổn  phận  tham  dự  Thánh  Lễ  vào  các  Chúa  Nhật  và  các  ngày  lễ  buộc  (kể  cả  Thứ Bảy/Thánh Lễ vọng) cần phải được khôi phục (Giáo Luật, điều 1247) trong Mùa Vọng vào ngày 8 tháng 12, lễ trọng Đức Mẹ  Vô  Nhiễm  Nguyên Tội.   Mùa Vọng là thời  gian  rất  thích  hợp  để đến gần Chúa Kitô. Đó cũng là thời gian để chúng ta canh tân đời sống đức Tin qua việc lãnh nhận các bí tích và xây dựng lại các mối quan hệ và đời sống cộng đoàn của giáo xứ.

 

Như thường lệ, những người có lý do nghiêm trọng được miễn tham dự Thánh Lễ các ngày Chúa Nhật và lễ buộc (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 2181). Điều này bao gồm những người đang đau ốm, có các dấu hiệu rõ rệt về sức khỏe, hoặc phải chăm sóc người bệnh hoặc  bị suy giảm  miễn dịch, cũng như những người đang sợ hãi, lo lắng rõ rệt về việc lây nhiễm COVID trong cộng đồng.

 

Xin mời anh chị em trở lại nhà thờ.  Anh chị em là thành phần trong gia đình đức tin của chúng ta. Anh chị em hãy làm cho Ngày của Chúa trở thành một cử hành Phục Sinh đích thực và hân hoan vì được đổi mới trong sự sống, lòng thương xót và tình yêu của Chúa.  Tôi hằng cầu nguyện cho anh chị em, và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi.

 

Trong Thánh Tâm Chúa Giêsu,


 

Paul D. Etienne, DD, STL

Tổng Giám Mục Seattle