7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐỨC GIÁO HOÀNG NÓI RẰNG THÁNG MƯỜI LÀ THÁNG CẦN PHẢI CHÚ TRỌNG SỐNG NHƯ NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO MỖI NGÀY


                October is the month to focus on living as missionaries everyday, pope says

 

Tháng Mười là Tháng Mân Côi và cũng là Tháng Truyền Giáo, với đỉnh cao là Chúa Nhật Truyền Giáo vào ngày 24 tháng 10. Nhân dìp này, xin mời quý tín hữu đọc bản tin ngày 30 tháng 9, của CNS, được đăng lại trong Nguyệt San Northwest Catholic magazine, của Tổng Giáo Phận Seattle.

 

VATICAN CITY – Tất cả mọi Kitô hữu được kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo, là điều, nói theo trình độ sơ yếu, bao gồm cách sống thế nào để những người khác phải hỏi động lực nào thúc đẩy họ yêu thương và quan tâm (như thế), Đức Giáo Hoàng Phanxico nói vậy.

 

“Chúa Giêsu đòi tất cả chúng ta, và cả chính bạn nữa, trở thành những môn đệ truyền gíao. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đức giáo hng đã hỏi như thế trong một băng video đánh dấu ngày đầu cử hành Tháng Mười Truyền Giáo hàng năm. Chúa Nhật Truyền Giáo là ngày 24 tháng Mười.

 

Ý cầu nguyện trong Tháng Mười của đức giáo hòang là: “Chúng ta cầu xin cho mỗi người đã chịu phép rửa có thể tham gia rao giảng tin mừng, sẵn sàng nhận sứ mạng, bằng cách trở thành những chứng nhân của một đời sống đầy hương vị Phúc Âm.”

 

Ý cầu nguyện và những những nhận định trong băng video của đức giáo hng về việc này được phổ biến bởi chương trinh Cầu Nguyện Toàn Thế Giới của đức giáo hng, trước đây được gọi là Tông Đồ Cầu Nguyện.

 

Để làm một nhà truyền giáo, theo lời đức giáo hng trong video, chỉ cần sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của ngài, và sống kết hợp với Chúa trong những việc hàng ngày thông thường nhất – trong việc làm, khi gặp gỡ người khác, trong những nhiệm vụ hàng ngày, những việc tình cờ mỗi ngày – để cho chính ta được hướng dẫn bởi Thánh Thần.”

 

Cách sống của một Kitô hữu phải khiến cho người khác khâm phục, ngài nói vậy. Rồi người ta sẽ hỏi, “Làm sao mà người này có thể hành xử như thế này?” hay, “Đâu là nguồn của tình yêu nhờ đó người này đối xử với mọi người – bằng sự tử tế và vui tính?”

 

Rao giảng tin mừng hay hoạt động truyền giáo chung quy không phải là cưỡng bức hay ép buộc bất cứ ai, ngài nói thế. “Truyền giáo dựa vào một cuộc gặp gỡ giữa người với người, dựa trên lời chứng của những người nam, nữ dám nói, Tôi biết Chúa Giêsu, và tôi cũng muốn cho quý vị biết ngài nữa.’”

 

 Vũ Vượng dịch