7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

THÀNH CÔNG HAY TRUNG THÀNH TÌNH TRẠNG KHÓ XỬ CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU


Success or faithfulness, a Christian dilemma 


Chính anh em đã đứng bên Thy trong những cuộc thử thách của Thy.” – Luca 22:28
 
Khi bị người ta đe doạ bắt bớ và lên án, Chúa Giêsu đã làm các môn đệ tỉnh thức khi nói về những ý tưởng bao hàm trong giáo thuyết của ngài: người chỉ huy là người phục vụ mỗi người, và người sống đời đời là người chết vì mọi người.

 

Xã hội chúng ta quá nặng về những con số thống kê dùng làm phương tiện đo lường thành công hay thất bại. Nhưng các Kitô hữu được kêu gọi phải trung thành. Ta trao phó thành công cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đấng đã chọn cái chết để chinh phục sự chết, lấy lòng trung thành làm một kiểu mẫu của thành công.

 

Những sản phẩm cao cấp thường được thử nghiệm trong những điều kiện thật gay gắt. Trong sứ vụ rao giảng của ngài, Chúa Giêsu đã khám phá ra rằng sự thành công sau cùng tùy thuộc vào lòng trung thành chịu đóng đinh trên thập giá, một việc bề ngoài có vẻ như là thất bại.

 

Cuộc hành trình Mùa Chay thử thách những tâm tình sâu xa nhất của ta và những lý lẽ thuyết phục nhất của trí thông minh, để giúp ta thành những môn đệ hoàn hảo, với đức tính học được từ Thy Giêsu chịu nạn, chịu chết và phục sinh.


Trận đại dịch ghê gớm, với biết bao hậu quả tai hại, đã thử thách lòng trung thành của ta một cách bất ngờ. Nó đâu phải là một cuộc hành trình vui vẻ và hấp dẫn, nhưng nó là và sẽ luôn luôn là đường đi tới tình yêu cứu chuộc của Chúa. Tác giả Thư Gửi Các Giáo Hữu Do Thái nói một cách mộc mạc: “Trong những ngày ngài còn sống trong thân xác, ngài đã dâng lên những lời cầu nguyện, than vãn thảm thiết trong nước mắt, kêu xin đấng có thể cứu ngài khỏi chết và ngài đã được nhận lời vì lòng cung kính của ngài. Mặc dù là CON, ngài đã học vâng lời chịu mọi đau khổ. Và khi trở nên hoàn thiện, ngài đã trở nên nguồn mạch ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai vâng phục.”

 

Khi bị mất đi tất cả những lối sống quen thuộc trong xã hội và trong cộng đồng đức tin, nếu chúng ta tìm ra được những cách thức mới để đến gần nhau, biểu lộ sự đoàn kết trong gia đình, biểu lộ tình huynh đệ, tạo ra những cách sống đạo mới mẻ trong nhà để lớn mạnh trên đường nên thánh và trong đời sống chiêm niệm, gây được ảnh hưởng tốt trong xã hội, biểu lộ sự hiện hữu của Thiên Chúa là đấng đã chịu đau khổ và thương yêu trong ta và với ta… thì chắc hẳn cơn đại dịch này cũng đã đem lại một hồng ân cho thế giới chúng ta vậy. Điều nên nhớ là: thánh giá, hay sự đau khổ vì yêu thương, là một đau khổ cứu rỗi, một sự đau khổ thành công của lễ vượt qua.

 

Thất bại hay thiếu thành công xảy ra quanh ta, sự đau khổ, thánh giá nặng nề của cơn đại dịch, hay bất cứ khổ hình nào khác sẽ khiến cho nhiều người từ bỏ Thy Giêsu của chúng ta. Ngày nay ngài đang hỏi chúng ta, những môn đệ đã được ngài gần gũi và âu yếm huấn luyện: “Anh em cũng muốn bỏ đi sao?” Chớ gì Chúa Giêsu Phục Sinh cho ta được lòng trung thành mạnh mẽ để trả lời ngài như Phêrô: “Thưa Thy, chúng con sẽ đi với ai?... Chúng con đã có được đức tin, xác tín rằng Cha là đấng thánh của Thiên Chúa.” (Gioan 6:67-69)

 

Nguyện xin lòng thành tín của Mẹ Maria đầy ơn phước, trong những năm sống cô liêu, ban cho chúng con được sức mạnh, để đến khi Chúa gọi, ngài sẽ thấy chúng con là kẻ trung thành.

 

Vũ Vượng dịch.