7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CHỨC THẪY SÁU VĨNH VIỄN


 

LỜI GIỚI THIỆU – Ngày nay, thầy sáu vĩnh viễn không phải là ai xa lạ trong các giáo xứ, nhưng ít khi có ai bỏ thì giờ để tìm hiểu thêm về một chức thánh cao quý dành cho những người đã có gia đinh, tạo cho họ cơ hội vàng son để phục vụ Chúa và Giáo Hội trong một tinh thần tận tụy và hết sức khiêm nhường.

Thông tin sau đây được dịch từ mạng internet của Tổng Giáo Phận Seattle.

 

Chức thầy sáu là cấp bậc đầu tiên của các chức thánh trong giáo hội Công Giáo. Các thầy sáu, cha xứ, giám mục – ngay cả Đức Giáo Hoàng Phanxico – đều là các thầy sáu anh em. Danh hiệu thầy sáu, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp diaconia, có nghĩa là phục vụ. Ơn gọi này nhấn mạnh mục vụ suốt đời với ba nhiệm vụ chính yếu sau đây, phỏng theo hình ảnh Chúa Giêsu Người Đầy Tớ (Jesus the Servant):

 1. Lời Chúa: Dạy và rao giảng 


2. Phụng Vụ: Giúp lễ và chủ tọa trong các buổi cầu nguyện cộng đồng


3. Từ Thiện: Phục vụ như một nhịp cầu của tình yêu Thiên Chúa giữa Giáo Hội và những kẻ sống ngi lề xã hội

 

Hầu hết các thầy sáu đều đã nhận ra một ơn gọi sống trong bậc hôn nhân, và sau cùng, trong khuôn khổ ơn gọi chính yếu này và sau khi đã nói chuyện cặn kẽ và đạt được sự đồng ý của người phối ngẫu, mới tìm hiểu ơn gọi làm thầy sáu. Học làm thầ sáu là một tiến trình lâu dài và có sự tham dự của người phối ngẫu ngay từ lúc tìm hiểu ban đầu, khi được phong chức và suốt cả đời họ. Với điều tâm niệm như vậy, một ơn gọi làm thầy sáu thành công luôn luôn đặt đời sống hôn nhân làm trọng tâm.

 

Một thầy sáu vĩnh viễn được truyền chức cho cả đời, một giáo sĩ với quyết tâm bắc nhịp cầu thông cảm giữa giáo hội và những kẻ bị gạt ra xa nhất. Phần lớn công việc làm của thầy sáu xảy ra bên ngi những bức tường của nhà thờ - một thầy sáu thường tới những nơi chưa có sự hiện diện chính thúc của giáo hội. Cho nên hầu hết mục vụ của thầy  sáu người ta không thấy được; các thầy  sáu có mặt ngòai đường phố, trong các bệnh viện và nhà tù, nói chuyện với những người anh chị em chúng ta bị gạt ra ngoai lề xã hội, đem tình yêu Thiên Chúa đến cho những kẻ thường cảm thấy không được yêu thương, hoặc bởi chính mình hay những người khác trong xã hội. Họ lên tiếng thay cho những kẻ thấp cổ bé họng, và bênh vực phẩm giá của mọi người. Sự đa dạng của công tác từ thiện của các thầy sáu không có giới hạn nào.

 

“Các thầy sáu chia sẻ sứ mạng và ân sủng của Chúa Kitô một cách đặc biệt. Nhiệm tích truyền chức thánh đóng một dấu ấn không thể xóa bỏ được và cho họ được phỏng theo hình ảnh Chúa Kitô, đấng đã tự biến mình thành ‘thầy  sáu’ hay đầy tớ của tất cả mọi người.” (Sách Giáo Lý Công Giáo 1570)

 

Vũ Vượng dịch