7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

THƯ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PAUL D. ETIENNE Tổng Giám Mục Seattle


 

Ngày 20 tháng 8, 2020, Lễ Thánh Bernard of Clairvaux


Mục đích: Kêu gọi các giao xứ thành lập nhóm cầu nguyện xin ơn phù trợ trong khi xúc tiến thi hành Kế Hoạch Mục Vụ. Việc này đặc biệt cần thiết cho Giáo Xứ St. Ann của chúng ta, trong những nỗ lực hội nhập với bốn giao xứ khác, để thành lập một giáo xứ mới lớn hơn và vững chắc hơn.

 

Kính gửi các Cha Chính Xứ, Thầy Sáu và các viên chức điều hành mục vụ:

 

Trong Phúc Âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu hứa, “Nếu hai người trong anh em ở dưới thế đồng lòng với nhau cầu xin điều gì, điều ấy sẽ được ban cho họ bởi Cha Trên Trời của Thầy, vì nơi nào có hai hay ba người họp lại với nhau vì danh thầy, thì nơi đó có thầy ở giữa.” Khi ta đang xúc tiến kế hoạch mục vụ, tôi muốn thành lập những nhóm cầu nguyện xin ơn trợ giúp. Theo đó tôi truyền cho mỗi giáo xứ phải có một nhóm cầu nguyện xin ơn trợ giúp hoạt động trước ngày 1 tháng 10, 2021, tức là lễ Thánh Têreresa Lisieux (Têresa Hài Đồng Giêsu), một chiến sĩ cầu nguyện cho việc truyền giáo của giáo hội.

 

Hy vọng của tôi là những nhóm cầu nguyện này sẽ là một động cơ khơi dậy một niềm khao khát trong lòng mọi người, để họ sẵn sàng đón nhận khi Phúc Âm được rao giảng cho họ. những nhóm này phải biết cầu nguyện không mệt mỏi để phụng sự sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô trong tổng giáo phận và trong giáo xứ. Trong nền văn hóa thế tục cao độ của chúng ta, nhiều người cảm thấy có sự áp bức trong đời sống thiêng liêng, lời cầu xin trợ giúp trường kỳ của ta phải nài xin Chúa mở lòng người ta đón nhận ngài và ơn cứu độ của ngài. Chúng ta cũng phải nhớ luật của Thánh Ignatius nói rằng ở đâu có Thánh Thần hoạt động ở đó thần dữ chống trả mạnh mẽ chẳng kém. Ví thế ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đập tan bất cứ quyền lực nào không phải của Chúa.

 

Có nhiều tấm gương sáng chói trong Kinh Thánh về những người nài xin Chúa trợ giúp, như Abraham, Mai Sen, Nehemiah và Daniel. Đức Giáo Hoàng Phanxico thường dạy về sự quan trọng của lời cầu nguyện. Trong  Tông Thư Evangeli Gaudium, ngài cổ võ chúng ta: “Ta hãy kêu cầu [Chúa Thánh Thần] hôm nay, với tấm lòng bắt rễ vững chắc trong lời cầu nguyện, vì nếu không cầu nguyện, hoạt động của chúng ta có nguy cơ thất bại và thông điệp của chúng ta có thể trở thành trống rỗng. Chúa Giêsu muốn những người giảng Phúc Âm  đi loan báo tin mừng không những bằng lời nói, nhưng trên hết, bằng một đời sống được biến đổi bởi sự hiện diện của Chúa.

 

Các thành viên nhóm cầu nguyện của anh chị em phải có năng lực cầu nguyện, được chứng minh bởi lòng yêu mến và năng chịu các nhiệm tích. Không có đề nghị nào về số những người tham gia nhóm cầu nguyện, cũng không có đề nghị phải sùng kính cách nào. Mục tiêu đơn thuần là cầu nguyện kiên định, không biết mệt mỏi, cầu cho những nỗ lực thi hành sứ mạng của Chúa Kitô và giáo hội của ngài được hòan thành. Họ phải quyết tâm trao đổi với nhau đều đặn để biết về những ý cầu nguyện riêng biệt và và nhận được những cập nhật về ý cầu nguyện được nhận lời. Họ cần tỏ ra chín chắn trong việc bảo mật những tin tức được trao đổi.

 

Xin cầu nguyện và xem xét việc thu nạp thành viên nhóm cầu nguyện xin ơn phù trợ, và siết chặt đội ngũ của họ để đạt các mục tiêu tôi đã đề ra trên đây. Như Thánh Phaolô đã nói với chúng ta, “Sự biểu lộ của Thánh Thần được ban cho mỗi người để đạt được những lợi ích nào đó.” (1 Corinthians 12-7). Lãnh đạo giỏi lôi kéo được những tài năng có sẵn trong cộng đồng, và giờ đây là lúc lôi kéo năng lực cầu nguyện trong cộng đồng.

 

Trái tim Chúa Giêsu là nơi tôi nương náu,

 

Tổng Giám Mục Paul D. Etienne  DD  STL

Tổng Giám Mục Seattle

 

 

Please prayerfully consider the membership of your intercessory prayer team and bring thêm together for the purposes I have outlined above. As St. Paul tells us, “To each individual themanifestation of the Spirit is given for some benefit” (1 Corinthians 12:7). Good leadership calls forth the gifts that are present within the community, and now is the time to call forth the gift of community, and now is the time to call forth the gift of prayer in the community.

 

 As always I remain

In the heart of Christ

 

Most Reverend Paul D. Etienne  DD, STL

Archbishop of Seattle


Vũ Vượng dịch