7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐỨC GIÁO HOÀNG NÓI: GIA ĐÌNH LÀ CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

                                          

Families are path to holiness, pope says


By  Junno Arocho Esteves, Catholic News Service

Jun 2, 2022 US/World


Nguyên bản tiếng Anh được đăng lại trong báo điện tử Northwest Catholic nói về ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tháng Sáu năm nay.


VATICAN CITY – Đời sống gia đình là con đường nên thánh, nơi mà những thế hệ già trẻ có thể học sống chung hòa thuận với nhau, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói vậy


“Bằng cách hợp nhất giữa những người già, người trẻ, người trưởng thành và các trẻ em – dù có nhiều khác biệt – chúng ta có thể rao giảo Phúc Âm bằng gương sáng đời sống,” ngài nói.


Trong một thông điệp video được loan đi bởi Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu (Worldwide Prayer Network) của đức giáo hoàng vào ngày 2 tháng 6, ngài nêu lên ý cầu nguyện trong Tháng Sáu, là tháng ngài dành cho các gia đình. Ở phần đầu của mỗi tháng, mạng lưói này đăng tải một video ngắn trong đó đức giáo hoàng nêu lên ý cầu nguyện riêng cho tháng đó.


Ý cầu nguyện trong Tháng Sáu của đức giáo hoàng trùng hợp với Buổi Họp các Gia Đình Toàn Thế Giới (World Meeting of Families) một buổi họp gồm có một phần là họp mặt, một phần là gặp gỡ qua mạng điện tử tại Rome từ 22 đến 26 tháng 6. Chủ đề được đức giáo hoàng lựa chọn cho sự kiện này là “Tình yêu gia đình: Một ơn gọi và một con đường nên thánh.”


Trong thông điệp video này, đức giáo hoàng nói mặc dù “không có gia đình nào có thể được gọi là hoàn hảo cả” nhưng người Kitô hữu không được “sợ những lỗi lầm, ta phải học hỏi từ đó để có thể tiến lên.”


Ngài nói thêm, Chúa luôn luôn hiện diện và “ở bên ta mọi lúc trong khi con thuyền lắc lư bập bềnh trên biển cả.”


Khi ta tranh cãi, khi ta đau khổ, khi ta vui mừng, Chúa có mặt ở dó và đi với ta, giúp ta và sửa chữa cho ta,” ngài lại tiếp, “Tình yêu gia đình là một con đường nên thánh riêng của mỗi người chúng ta. Đó là lý do khiến tôi chọn nó làm chủ đề cho cuộc Hội Họp Các Gia Đình Toàn Thế Giới.”


Để kết thúc ý cầu nguyện của ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu cho các gia đình Kitô Giáo khắp thế giới để cho tất cả mọi gia đình cảm nghiệm được và trở thành hiện thân của tình yêu vô điều kiện và tiến bước trên đường nên thánh trong đời sống hàng ngày của họ.”


Vũ Vượng dịch