7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

VINH DANH CÁC NỮ TU ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN LỄ CÁC NỮ TU CÔNG GIÁO

Local women religious participate in the monthly anti-human trafficking vigil held in Seattle before the pandemic. (Courtesy Sister Sharon Casey)


Celebrating local women religious during Catholic Sisters Week


BYNORTHWEST CATHOLIC

 

Tháng Ba là tháng có những ngày lễ vinh danh phụ nữ ở khắp nơi. Trong dịp này chúng ta không thể bỏ quên những đóng góp và hy sinh cao cả của các nữ tu vào việc xây dựng giáo hội, ngày xưa cũng như ngày nay.

 

SEATTLE – Tuần Lễ các Nữ Tu Công Giáo Toàn Quốc đã đến, đây là thời gian để ghi nhận những cố gắng và hy sinh không mệt mỏi của gần 245 nữ tu ở Tổng Giáo Phận Seattle, nữ tu Sharon Casey Dòng Đaminh Tacoma nói thế. Bà là người liên lạc về các sinh hoạt dòng tu của Tổng Giáo Phận Seattle.

 

“Mặc dù ngày nay các nữ tu tuổi đã xế bóng và con số giảm sút, các nữ tu vẫn sống động như lửa cháy vì Phúc Âm,” Nữ Tu Sharon nói thế, rổi lại tiếp “Họ là những phụ nữ năng cầu nguyện và làm việc cho hòa bình và công lý.”

 

Tuần Lễ các Nữ Tu Công Giáo, được thiết lập năm 2014, và được cử hành trong Tháng Lịch Sử của Phụ Nữ. Năm nay tuần lễ này bắt đầu từ ngày 8 đến 14 tháng 3, cũng là một thời gian tốt để tưởng nhớ di sản của hàng ngàn nữ tu đã từng phục vụ tại các trường học và các bệnh viện ở Tổng Giáo Phận Seattle trải qua bao năm, Nữ Tu Sharon nói vậy.

 

 “Chúng ta hãy cảm ơn các nữ tu đã dạy dỗ ta, cầu nguyện với ta, chuẩn bị cho ta chịu các nhiệm tích và chăm sóc mục vụ cho ta nơi các bệnh viện,” bà nói vậy.

 

Những nữ tu đầu tiên tới đây

Những nữ tu đầu tiên đã đến nơi mà ngày nay ta gọi là Miền Tây Washington vào thế kỷ mười chín, từ Montreal (Canada),  New Jersey, New York, Pennsylvania và Nottingham (nước Anh) để xây nên nhiều trường học và bệnh viện, nhiều cơ sở này ngày nay vẫn còn đây. Họ giảng dạy và chăm lo cho những người thiếu thốn, nhất là những trẻ em dễ bị hại.

 

Trong những thập niên 1940 và 1950, sinh hoạt dòng tu phát triển rực rỡ, mỗi năm cho ta “nhiều  phụ nữ trẻ muốn theo Chúa Kito và làm người mang Tin Mừng,” Nữ Tu Sharon cho biết.

 

Sau cuộc đổi mới của Công Đồng Vatican II, nhiều phụ nữ cảm thấy có một ơn gọi khác – làm vợ và làm mẹ hay làm một nữ giáo dân lo mục vụ tại các trường học, nhà thờ và bệnh viện, bà nói thế.

 

Tới năm 2000, con số phụ nữ vào đời tu giảm dần, nhưng các nữ tu vẫn tiếp tục lo mục vụ tại các trường học, bệnh viện và các cơ quan dịch vụ xã hội, Nữ Tu Sharon nói tiếp. Một số trở thành phụ tá mục vụ tại các giáo xứ hay tuyên úy trong các nhà tù và bệnh viện, hay bắt đầu lo việc mục vụ tại các nhà tĩnh tâm, và cống hiến hướng dẫn tâm linh. Các soeur quản lý các ngân hàng thực phẩm, nhà bếp ăn nhẹ (soup kitchen) và làm việc với những người vô gia cư và các phụ nữ đang hổi phục sau thời kỳ bị ngược đãi trong nhà.

 

Trong 20 năm qua, nhiều cộng đồng nữ tu mới đã đến từ Mexico, Việt Nam, Phi Luật Tân và Hàn Quốc để phục vụ những cộng đồng văn hóa đa dạng đang phát triển mạnh trong tổng giáo phận này – chủ yếu lo mục vụ trong các giáo xứ bằng tiếng bản xứ của những người được phục vụ. Nữ Tu Sharon cho biết.          

      

Hợp tác là chủ yếu

Đối với các nữ tu trong tổng giáo phận, hợp tác làm việc cho hòa bình và công lý là điều tối quan trọng. Nữ Tu Sharon nói thế. Sau đây là những phương cách mục vụ của các nữ tu trong tổng giáo phận ngày nay:

  • Trung Tâm Hòa Bình và Công Lý Liên Cộng Đồng (Intercommunity Peace and Justice Center). Các cộng đồng nữ tu đã dốc sức lực và thì giờ, trong công tác chống nạn buôn người, cũng gọi là nô lệ thời hiện đại. “Cầu nguyện và học tập giúp ta sẵn sàng chia sẻ kiến thức và cảnh báo cho các cộng đồng rộng lớn hơn, Pierce và King County, về sự nguy hiểm mà những kẻ buôn người gây ra cho giới trẻ và những người dễ bị hại khác,” Nữ Tu Sharon nói vậy. Để đề cao cảnh giác, các nữ tu Đaminh Tacoma, các nữ tu phụ tá mục vụ, các nữ tu Phanxico Philadelphia và nhiều người khác thường tổ chức đêm canh thức hàng tháng tại Đại Lộ 6, Tacoma. (Trước đại dịch, một đêm canh thức hàng tháng cũng được tổ chức ở Westlake, Seattle).


  • Chương trình nhà ở cho người và các gia đình thu nhập thấp. Mercy Housing Northwest (cơ quan trợ giúp nhà ở vùng tây bắc) là một nỗ lực hợp tác, trong khi Elizabeth House ở khu phía tây Seattle là một nỗ lực bao gồm Providence Health and Services (tổ chức sức khỏe và dịch vụ Providence), Seattle Housing Authority (cơ quan trợ cấp gia cư Seattle) và US department of housing and Urban development(bộ gia cư và phát triển đô thị, Hoa Kỳ).


  • Nhà Phục Vụ St. Francis ở Puyallup được thành lập năm 1974 bởi Doris và Stan Michalek. Nhà Phục Vụ St. Francis cung cấp dịch vụ trực tiếp để đáp ứng nhu cầu của những người sống ở miền đông Pierce County, phục vụ họ theo tinh thần Thánh Phanxico. Nữ Tu Pat Michalek, Dòng Phanxico, con gái của những người sáng lập tổ chức, hiện là giám đốc điều hành chương trình mục vụ này.


  • Cơ sở giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Dù không còn thấy rõ như trước, các nữ tu vẫn  tham gia vào các chương trình mục vụ của buổi đầu. Các sơ dạy lớp rèn luyện đức tin cho người lớn và dạy tiếng Anh sinh ngữ hai, cũng như phục vụ tại các trường Công Giáo như Học Viện Holy Names ở Seattle và Our Lady Star of the Sea ở Bremerton. Trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe, các soeur có chân trong các hội đồng quản trị bệnh viện, tham dự làm người đỡ đầu, và làm tuyên úy trong các bệnh viện. Các nữ tu Dòng Providence, các nữ tu Dòng Thánh Giuse Hòa Bình, và các nữ tu Dòng Phanxico Philadelphia hoạt động tích cực trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe của mình, để bảo đảm rằng những giá trị và tầm nhìn của các sơ sáng lập vẫn được bảo tồn.


  • Lời cầu nguyện và sự hiện diện. Hai nhà dòng dùng làm nơi ở và chăm sóc cho các soeur hưu trí đang hoạt động ở vùng Seattle – các sơ Dòng Thánh Giuse Hòa Bình có một cư sở tại Bellevue và các sơ Dòng Providence (Thiên Hựu) có cư sở St Joseph ở West Seattle, đay là nơi ở cho các sơ Dòng Providence, và các sơ Đaminh Tacoma. Nhiều sơ ở các cơ sở này vẫn còn tham gia mục vụ tình nguyện, “nhưng hầu hết các sơ này là những người chuyên chú cầu nguyện và hiện diện với những ai có nhu cầu và cho những giáo xứ và cộng đồng rộng lớn bên ngoài, Sơ Sharon cho biết như thế. ở khu vực phía bắc Seattle, các nữ tu Dòng Carmelo có mục vụ cầu nguyện, và ở Dòng Thánh Placid ở Lacey, các nữ tu Dòng Benedicto cống hiến những buổi tĩnh tâm và hội thảo thực hành (workshops).


  • Mặc dù các cộng đồng nữ tu sẽ nhỏ hơn trong tương lai đời sống thánh hiến dòng tu vẫn tiếp tục, Sơ Sharon nói thế và tiếp “Vẫn có những phụ nữ muốn thánh hiến đời mình cho Chúa theo cung cách của các bậc tiền bối, đem tin mừng Phúc Âm đến cho tất cả mọi người.”

 

Vũ Vượng dịch