NĂM ĐỨC TIN (2012-2013): NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

1. Năm Đức Tin là gì?

Trong lịch sử Giáo hội có những lần các Đức Giáo Hoàng kêu gọi các tín hữu học hỏi thêm về Đức Tin. Vào năm 1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố một Năm Đức Tin để kính nhớ 1900 năm biến cố tử đạo của hai thánh Phêrô và Phaolô. Trong năm đó, Giáo hội đã được mời gọi để tuởng niệm việc hai thánh làm chứng cho đức Tin của mình bằng cái chết, qua đó Giáo hội hôm nay thêm phấn khởi và mạnh dạn hơn trong việc sống và rao giảng niềm tin của mình cho thế giới.

Năm Đức Tin mới vừa được công bố bởi Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16 là lời mời gọi hãy hoán cải một cách đích thực và được đổi mới, trở về với Chúa là Đấng duy nhất cứu độ thế giới (Porta Fidei 6). Nói cách khác, Năm Đức Tin là dịp giúp các tín hữu Công giáo biết hoán cải – trở về cùng Chúa Giêsu và gắn bó thân mật với Ngài hơn. Đức Giáo Hoàng đã diễn tả sự hoán cải này như cử chỉ mở “cánh cửa Đức Tin” ra (Tđcv 14:27). Cánh cửa Đức Tin mở ra vào ngày các tín hữu lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng trong năm đặc biệt này, cánh cửa sẽ mở ra một lần nữa để các tín hữu bước qua, và tái khám phá cũng như canh tân mối tương quan của chính mình với Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài.

2. Tại sao lại cử hành Năm Đức Tin vào năm 2012?

Ngày 11 tháng Mười 2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban hành Tự sắc Porta Fidei công bố Năm Đức Tin. Năm Đức Tin sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng Mười 2012 để kỷ niệm 50 năm lễ Khai mạc Công đồng chung Vatican II và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng Mười Một 2013, lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ. Ngày khai mạc Năm Đức Tin trùng với dịp kỷ niệm tạ ơn hai sự kiện lớn mang dấu ấn gương mặt của Giáo Hội ngày nay: Kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II là công đồng do Chân phước Gioan XXIII triệu tập, và kỷ niệm 20 năm ban hành Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo (11-10-1992), một cống hiến lớn cho Giáo Hội của Chân phước Gioan Phaolô II.

Trong Năm Đức Tin, Giáo Hội mong muốn các tín hữu sẽ học hỏi kỹ lưỡng những văn kiện chính của Công đồng Vatican II và nghiên cứu sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo Hội để hiểu biết thêm về Đức Tin của mình.

3. Năm Đức Tin sẽ bắt đầu với sự kiện nào?

Sự kiện chính của Giáo Hội vào đầu Năm Đức Tin sẽ là Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ XIII, do Đức Thánh Cha Bênêđictô triệu tập vào tháng Mười 2012, với đề tài Tân Phúc âm hóa nhằm thông truyền đức Tin Kitô giáo. Thượng Hội đồng Giám mục là một hội nghị của các Giám mục được lựa chọn từ nhiểu nơi trên thế giới, để cùng bàn thảo với Đức Giáo Hoàng vể những vấn đề hệ trọng lien hệ tới Giáo Hội hoàn vụ. Trong thời gian Thượng Hội đồng nhóm họp, vào ngày 11 tháng Mười 2012, sẽ diễn ra lễ Khai mạc trọng thể Năm Đức Tin, kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công đồng Vatican II.

4. Tại sao Năm Đức Tin lại nối kết với việc Tân Phúc Âm Hoá?

Việc Tân Phúc Âm Hoá (Revangelization) mời gọi mỗi người Công giáo tìm hiểu sâu hơn về đức Tin của mình, tin tưởng vào Phúc Âm, rồi ra đi chia sẻ Tin mừng cho người khác. “Đức Tin là hành động của cá nhân đồng thời cũng là của cộng đoàn: đó là ơn Chúa ban, ơn được sống trong sự hiệp thông lớn lao của Hội Thánh và phải được thông truyền cho thế giới. Năm Đức Tin sẽ giúp mọi người vui mừng khám phá lại đức Tin và canh tân việc làm chứng cho đức Tin (Porta Fidei).

5. Năm Đức Tin ảnh hưởng thế nào tới người Công giáo?

Mỗi người Công giáo khi được rửa tội được mời gọi trở nên môn đệ Chúa và ra đi truyền rao Tin Mừng. Năm Đức Tin là một cơ hội quý báu giúp các tín hữu làm mới lại lời mời gọi khi rửa tội bằng cách sống mỗi ngày với đức Tin, Cậy, Mến. Lối sống chứng nhân này là phương cách hữu hiệu để truyền rao Tin Mừng cho anh em bè bạn và những người không thân quen. Để việc làm chứng nhân cho Tin Mừng được hiệu quả hơn, người Công giáo phải biết tăng cường sức mạnh nội tâm bằng cách tham dự các Thánh lễ và Bí tích Hòa Giải.

6. Phải làm gì trong Năm Đức Tin?

•Học hỏi về Công Đồng Chung Vaticanô II và Giáo Lý Công Giáo
•Gia tăng những hoạt động truyền giáo bằng lời cầu nguyện và bằng việc làm
•Tham dự bí tích Thánh Thể một cách ý thức, tích cực và sinh ơn ích, để trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa.
•Tìm hiểu vai trò đặc biệt của Đức Maria trong mầu nhiệm cứu độ, đem hết tình con thảo yêu mến Mẹ và noi theo đức Tin và các nhân đức của Mẹ. Nếu được, hãy tham dự những cuộc hành hương, các buổi cử hành và những cuộc gặp gỡ tại các đền thánh chính dâng kính Đức Mẹ.

@Ban Phụng Vụ, Cộng Đoàn VN, Giáo Xứ St Ann Tacoma WA - 2012