7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Lớp Kinh Thánh Cộng Đoàn Thánh GiuseLời Ngỏ:

Lớp Kinh Thánh Cộng Đoàn Thánh Giuse đã khai giảng khóa học đầu tiên vào Thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 2017 từ 7:00pm - 8:30pm. Lớp học mỗi chiều Thứ Năm hàng tuần tại trường học giáo xứ. Lớp Kinh Thánh đầu tiên bắt đầu từ tháng Mười 2017 và sẽ kết thúc vào tháng Năm 2018. Xin giới thiệu với cộng đoàn Lớp Kinh Thánh qua tâm tình của một học viên.


 Lớp Kinh Thánh Cộng Đoàn Thánh Giuse – Giáo Xứ Thánh Anna


Thời gian trôi thật nhanh, mới hôm nào khai giảng lớp Kinh Thánh cho người lớn của Cộng Đoàn nay đã được mười buổi học rồi.


Lớp được hai mươi lăm học viên. Phần lớn là những bác lớn tuổi, tuy gần cả đời người học Kinh Thánh nhưng ai cũng hăng say đến lớp từ 7 giờ đến 8 giờ 30 mỗi tối thứ Năm hàng tuần, do Thầy Sáu Phạm Thể và thầy Khổng Thành Ngọc hướng dẫn. Đã từng kinh qua trường lớp giảng dạy về Kinh Thánh cho nên phần phân tích và chia sẻ của hai thầy rất rõ ràng, sâu sắc và dễ hiểu. 


Dù những hôm mưa lạnh, trời tối sớm của mùa Thu, Đông vùng Tây Bắc Hoa Kỳ này, nhiều bác nhà khá xa, gần Seattle, và gia đình của hai thầy cũng tận nơi xa nhưng cả thầy và học viên vẫn đến lớp đều đặn. Vì thế, lời nguyện đầu giờ của học viên luôn là: “Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho anh chị em chúng con sum họp đầy đủ nơi đây để học hỏi Lời Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan và thông sáng, để chúng con tiếp nhận sự hiểu biết và ý muốn của Ngài. Xin cho chúng con nghe lời Chúa và trở nên những người sống theo lời Ngài.  Amen”  Rồi cả lớp đọc Kinh Lạy Cha.


Thật vậy, mỗi người cố gắng hơn để gần gũi với Lời Chúa, thấm nhuần Lời Chúa để Lời Chúa nên sức mạnh và ánh sáng giúp chúng ta sống và hoạt động tốt hơn.  Vâng, xin nuôi dưỡng ngọn lửa Tin Yêu trong lòng chúng con luôn luôn, để bất kỳ đi đến đâu, chúng con cũng làm vinh danh Ngài là Chúa Ba Ngôi quyền năng đời đời.


Một học viên Lớp Kinh Thánh