7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

SỐNG CHAYTrích t Facebook ca Giáo Xứ Thánh Giuse Bàn Cờ 


Chúng ta sắp bước vào Mùa Chay. Cũng như mọi năm, Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và kéo dài trong 40 ngày. 40 ngày này nhằm chuẩn bị cho chúng ta sống mầu nhiệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, đón nhận cái chết và mừng ngày Phục Sinh của Người. Ngoài ra, Mùa Chay còn nhắc cho chúng ta thời gian 40 đêm ngày Chúa ăn chay cầu nguyện, trước khi công khai ra truyền đạo, để mặc khải cho nhân loại sứ mệnh cứu nhân độ thế của Người. Mùa Chay vừa là quà tặng vừa là mùa của ân sủng dồi dào. Tại sao chúng ta không quyết định ngay bây giờ để sống Mùa Chay này với tất cả sự quảng đại rộng mở của con tim, trí óc, linh hồn, thân xác và cảm xúc?