7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Trân Trọng Cám ƠnTrong các tháng qua, giáo xứ có được sinh hoạt nhờ sự hy sinh thời gian, trí tuệ, công sức của Cha Chánh
Xứ, Quý Sơ, Thầy Phó Tế và rất nhiều anh chị em. Xin trân trọng cám ơn.