7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Huyền Nhiệm Của Việc Cầu Nguyện


Phêrô Lê Công Tiến - Lớp Dự Tòng 2022/2023

 

Cầu nguyện là một cuộc đối thoại giữa hai đối tượng, vì vậy nó cần phải có hai chiều: nói/xin và nghe/cho. Đối thoại là một nhu cầu cần thiết của tình yêu, thế nên tình yêu mà không có đối thoại là tình yêu chết. Trong đời sống tâm linh, cuộc đối thoại là giữa ta và Thiên Chúa, và vì Thiên Chúa là Cha nên việc cầu nguyện là một nghĩa vụ phải lẽ. Chúa Giesu khi còn ở trên thế gian Ngài cũng luôn cầu nguyện với Chúa Cha, ngay cả lúc hấp hối Ngài còn thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của Con, sao Ngài bỏ rơi Con.” (Matthew 27:46; Mark 15:34). Và Ngài cũng dạy các môn đệ: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện.” (Luke 21:36)

 

Vì cầu nguyện là một cuộc đối thoại nên hình thức không quan trọng, miễn sao tâm hồn hướng về Thiên Chúa là tốt. Cầu nguyện có thể được thực hiện ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, hoặc bất cứ chuyện gì; không chỉ giới hạn ở ca tụng, chúc tụng, cảm tạ, chiêm niệm, suy niệm, cầu xin, mà còn nhiều hình thức khác.

 

Cảm tạ Thiên Chúa vì chúng ta được Thiên Chúa tạo ra từ tro bụi, nên khi Con Người trở về với bụi tro đó là một vòng tuần hoàn tự nhiên. Nhưng nhờ ơn Thiên Chúa cứu độ, ta sẽ được sống lại và hưởng vĩnh phúc vĩnh hằng với Ngài.

 

Thờ kính Thiên Chúa vì Ngài là đấng tạo hóa, là Cha của ta bằng các việc thờ phượng như đọc kinh hoặc tham dự và phụng vụ lễ. Ca tụng Ngài qua các kỳ công của Ngài vượt quá sự hiểu biết của ta.

 

Tâm sự với Thiên Chúa như người bạn đời với tất cả những gì thầm kín, dâng lên Thiên Chúa tất cả vui buồn, ngay cả tội lỗi của ta và xin Ngài thánh hóa. Con Người rất yếu đuối về thể chất lẫn tinh thần nên cần dựa dẫm vào Thiên Chúa qua lời nguyện xin hàng ngày.

 

Cầu nguyện là một huyền nhiệm. Đôi khi Thiên Chúa không ban ngay vì Thiên Chúa có cách của Ngài, chúng ta không thể bắt Thiên Chúa làm theo ý mình vì mình là người xin. Tuy nhiên Chúa rất thích nghe càm ràm, như giai thoại người đàn bà có con bị quỷ ám (Matthew 15:21-28), nên hãy phó thác và tin tưởng vào Ngài. Ngay cả Chúa Giesu cũng cầu nguyện Chúa Cha: “Xin Cha cất chén đắng này khỏi Con, nhưng xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha." (Matthew 26:39)

 

Thiên Chúa tìm chúng ta trước khi chúng ta tìm Người, và mong chúng ta đến gặp Người. Nên khi ta cầu nguyện, chúng ta không những chỉ xin ơn, mà còn phải tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban. Lời cầu nguyện của chúng ta chính là đáp lại sự mong mỏi này của Người.

 

Phêrô Lê Công Tiến