7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thiên Chúa Là Tình Yêu


Lời giới thiệu:

Các anh chị em Lớp Giáo Lý Dự Tòng Khóa 2022 - 2023 sẽ được nhận các Bí Tích trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, Thứ Bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023, sẽ trở thành những người anh em trong gia đình Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 & là những tín hữu của Cộng Đồng Đức Tin Công Giáo.

Ban Thông Tin xin chuyển đến cộng đoàn bài viết cuối khóa của anh Đoàn Chính & Thanh, học viên Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2022/2023. Chân thành cám ơn Ban Giáo Lý, thầy cô hướng dẫn và các anh chị em học viên đã chia sẻ những thành quả của Lớp Giáo Lý Dự Tòng. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên quý anh chị em.Thiên Chúa là đấng toàn thiện, chẳng có chút ghen tị, chẳng kiêu ngạo và chẳng làm điều sai trái. Ngài chẳng kiếm tư lợi, không chút nóng giận mà luôn kiên trì chờ đợi con trở về. Ngài không vui với những điều bất công, mà vui trong lẽ thật.

 


Yêu thương và tha thứ chính là bản chất thật của Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa thật bao la và vô tận. Tình yêu của Người là vô điều kiện nhưng để cho chúng ta tự do đón nhận và đáp lại tình yêu đó. Người bày tỏ lòng nhân từ với tất cả chúng ta, không phân biệt giàu nghèo hay địa vị trong xã hội. Tình yêu của Thiên Chúa là ban cho tất cả chúng ta sự sống đời đời, hễ ai tin vào người. Tình yêu của Ngài cao cả đến nỗi đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để cảm thông thân phận bé bỏng của con người, và ai tin vào Con Ngài sẽ được sống đời đời.

 


Chúa Con Giêsu đã thí mạng sống của mình để cứu chuộc chúng ta, và điều này đã được thể hiện rất rõ trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Người chịu làm tội đồ, chịu cực hình và cuối cùng bị đóng đình và chết trên thập tự giá. Thế nhưng tình yêu của Thiên Chúa vẫn không chỉ như vậy mà chính Chúa Giê-su đã sống lời mời gọi của Ngài, khi Chúa cầu xin Thiên Chúa trên trời tha cho các người hành quyết Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”

 


 Mong muốn lớn nhất của Thiên Chúa là chúng ta được ở cùng với người trên thiên đàng vĩnh cữu. Ngài có thể khiến điều đó trở nên hiện thực bằng cách giải thoát cho chúng ta khỏi ách tội lỗi. Ngài yêu thương chúng ta bởi vì Ngài chọn như vậy. Đó là thiên tính của Ngài: Yêu thương và tha thứ. Nếu chúng ta biết ăn năn hối lỗi, Ngài sẽ tha thứ tất cả ngay những trọng tội của chúng ta.

 


Tình yêu là thuộc tính của Thiên Chúa, là trọng tâm bản chất của Ngài, tình yêu của Thiên Chúa không có sự mâu thuẫn mà là sự thanh khiết, công bình, công lý thậm chí với cơn giận của ngài. Tất cả là các thuộc tính của Thiên Chúa; hoàn toàn hòa hợp với tất cả những gì ngài làm là yêu thương, công bình và ngay thẳng. Thiên Chúa là kiểu mẫu của tình yêu bao la chân thật và tuyệt đối.