7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lời Cảm Ơn của Cha PatTôi xin cảm ơn tất cả các tin nhắn chia tay chân thành của quý anh chị em khi tôi quyết định ngưng hoạt động mục vụ tại Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, St. John of the Woods, và South Tacoma ChapeI. Tôi vô cùng cảm kích trước những lời chúc và quà tặng ý nghĩa của quý anh chị em. Tôi sẽ trân trọng những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc trong suốt nhiệm kỳ của tôi ở đây. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi và tôi sẽ luôn cầu nguyện cho quý anh chị em.”