Đất Cao Hơn Đầu (*)
29/11/2008

Mùng năm tháng mười ngày hôm nay
‘Tiên trách kỹ, hậu trách bỉ‘
Ông bà ta dạy: thấu lý, đạt tình
Chính quyền Hà Nội coi khinh
Hay là không biết: học mình chưa thông

Nhục lây con cháu Tiên Rồng
Thần kinh văn vật, Thăng Long kinh thành
Đừng vì tham lợi, hám danh
Bỏ ngoài tai chữ ‘ hổ danh ‘ giống nòi

Nên đã dụng võ, dương oai
Búa liềm sắt máu ... con nòi Mác- Lê
Quyền người dân bỏ bên lề
Tuyên truyền nói dối, giỏi nghề bịp dân

Đất thủ đô: thước... ngàn cân
Đâu còn nghe tiếng trách gần, trách xa
Nên đã đậy mắt, bịt tai
Có tiền bỏ túi, nào ai sướng bằng !

Nhưng mà cái lẽ thường hằng
Lời trung chột dạ, lẽ bằng chói tai
Đức Tổng ... đã nói không sai
Thấu tình, đạt lý chẳng ai dám dành

Lời Ngài còn ghi rành rành
Năm châu, bốn biển vang danh ‘ tấm lòng ‘
Đừng dùng ngòi bút bẻ cong
Điện đài, báo chí mà tròng oan khiên

Nếu còn trọng đạo thánh hiền
Hãy tự kiểm, đừng ngửa nghiêng nhúng chàm
Lấy tâm mà xét việc làm
Được vậy, dân Việt hết kham khổ liền

Mới mong con cháu Rồng Tiên
Chân trời góc bể loan truyền danh thơm.

Mynh Hứa 28/9/2008

( * ) thư gởi Hội Đồng thành phố Hà Nội