Máu Hồng Ân(*)

Đường Núi Sọ, đường đời nhân thế
Lúa Đồng Chiêm mục nát để vương mầm
Đá Núi Chẻ, chẻ thành máng tình thâm
Nối Thập Giá với lòng người Tín Hữu

Thánh Giá xưa máu thành mỹ tửu
Máu Hồng Ân nên linh dược từ Trời
Nuôi tôi trung bằng Mình Máu Ngôi Lời
Nụ yêu thươngnở ngàn hoa bất tử

Đỉnh Núi Thờ gặp tay quân dữ
Máu oan khiên nung nấu chí kiên cường
Một sớm mùa xuân còn lạnh hơi sương
Máu tín hữu tô xanh cành thiên tuế

Thăng Long ơi, nói sao cho xuể
Một ngàn năm “đỉnh trí tuệ vô thần”
NhìnThánh Giá, biểu tượng của lòng nhân
Như nhìn thấy súng “ thần công” thuở trước

Núi Thờ ơi, non ngàn xanh mướt
Bao Anh Hài nằm ngủ dưới mộ sâu
Bỗng giật mình vì giữa lúc đêm thâu
Nghe tiếng nổ chừng long trời lở đất

Tiếng nổ của vô thần duy vật
Bán lương tâm cho vật chất hư vô
Vì Thánh Giá chúng biến thành tội đồ
Của tự do, nhân quyền và công lý

Dưới Thánh Giá, chúng con hiệp ý
Nguyện Chúa thương cải hóa kẻ vô tâm
Để chúng biết chừa bỏ những lỗi lầm
Lấy chân thiện mỹ làm tâm điểm sống

Chúng con quỳ giữa trời gió lộng
Vành khăn tang khép lại những oan khiên
Trời Hà Nội hoa yêu nở khắp miền
Tâm nhân loại khắc sâu tìnhThập Giá.

(*) Như một hiệp thông, kính tặng Quý Tín Hữu Đồng Chiêm Hà Nội.

Mynh Hứa Tacoma WA – 09/1/2010