Quê Ngoại Sau 3/75 2

( Mến tặng anh chị Mai phước Thanh, Cali )

Quê ngoại lần về thăm hoa nắng
Dấu chim hoang thầm lặng bay xa
Đâu vườn cau, vườn cải, vườn cà
Đâu vườn chuối, mái nhà vương khói

Quê ngoại lần về thăm hoa nắng
Dấu chim hoang thầm lặng bay xa
Đâu trường cũ ê a tiếng trẻ
Chuông giáo đường lặng lẽ từ đây

Quê ngoại lần về thăm hoa nắng
Dấu chim hoang thằm lặng bay xa
Đâu trống làng với khúc dân ca
Vang vang mãi tự tình dân tộc

Quê ngoại lần về thăm hoa nắng
Nắng chẻ đất, đất đà nứt nẻ
Gốc rạ khô, gốc rạ trơ gan
Hận dâng cao, hận lũ tham tàn

Quê ngoại lần về thăm hoa nắng
Xóm làng xưa nay thành đất trắng
Ngoại đâu rồi ? ngoại của con ơi
Lòng dạ con từng khúc rã rời

Nhìn thế sự đổi đời, lòng đau
Đau nầy đau mãi đến ngàn sau
Hồn vương tiếng quốc than vận nước
Khắc khoải đêm thâu ngấn lệ sầu.

Mynh Hứa 9/2008