7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


Sứ Mạng:

Với sự trợ lực và hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, sứ mạng của chương trình Giáo Lý Trẻ Em là ươm mầm hạt giống đức tin công giáo, tôn vinh sự hiện diện của Chúa trong mỗi cuộc sống các em, nuôi dưỡng mối liên hệ với Chúa Giêsu, va khích lệ tinh thần tông đồ của các em.

Mục Đích:

Mục đích là hướng dẫn và đưa các em đến với Thiên Chúa một cách có ý nghĩa, cách sẻ mang lại tầm quan trọng và hướng đi cho cuộc sống các em.

Chương trình Giáo Lý Trẻ Em sẽ cho các em một chương trình sống động và lâu dài về Giáo Lý và Đức Tin cho các em từ lớp 1 cho đến lớp 4 (và các lớp cao hơn trong các năm tới), từ 6 tuổi cho đến 9 tuổi.

Chương Trình học:

 • Tuổi: Từ 6 tuổi trở lên
 • Bắt đầu: Chúa Nhật, Ngày 8 Tháng 10, 2017
 • Kết thúc: Chúa Nhật, Ngày 3rd Tháng 6, 2018.
 • Thời gian: Chúa Nhật từ 9:45 am - 10:45 am
  • Lớp Một: Em gặp Chúa Giêsu
  • Lớp Hai: Thiên Chúa là Cha
  • Lớp Ba: Giới Luật Yêu Thương
   • Xưng Tội Lần Đầu: Giới Luật Yêu Thương
   • Rước Lễ Lần Đầu: Bí Tích Thánh Thể: Đỉnh Tình Yêu
  • Lớp 4: Em Sống Trong Giáo hội
 • Xưng Tội Lần Đầu: Dành cho các em học lớp 3 và trên, các em này phài học được hai năm liên tiếp.
 • Rước Lễ Lần Đầu: Dành cho các em học lớp 3 và trên, các em này phài học được hai năm liên tiếp, đã lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải lần đầu. Cha mẹ phải nộp đơn ghi danh với Ban Giáo Lý.

Ban Giáo Lý Trẻ Em:

 • Hướng dẫn về tâm linh: Cha Chánh Xứ Đaminh và Sơ Theresa
 • Chương trình: Phúc Phạm, saigonman99@hotmail.com, 253-226-0157
 • Giáo lý viên:
  • Hồng Nguyễn: hhvat@yahoo.com, (253) 353-6504
  • Thảo Trần: ttran532@gmail.com, (253) 414-2777
  • An Trần: antran015@gmail.com, (253) 219-5989
  • Bảo Hương Đoàn: bhdoan@hotmail.com, (253) 226 9718
  • Quỳnh Mai Đỗ: quynhmaidl@gmail.com, (253) 292 7460
  • Thế Liêm Nguyễn: lnguyen67725@gmail.com, (253) 301-7573
  • Lan Anh Nguyễn: kontactla@gmail.com, (253) 222-8049
  • Mỹ Duyên Huỳnh: duyenhuynh201@yahoo.com, (253) 886-7909
  • Hà Trần: atran2633@gmail.com, (206) 981-7732

Ghi danh:

Ban Giáo Lý sẽ nhận đơn từ Chúa Nhật 17th Tháng 9 cho đến Chúa Nhật 8th Tháng 10 sau các thánh lễ Việt Nam 7:45 AM và 4:00PM.