7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

bg
Lời Giới Thiệu

Thánh Giêrônimô đã nói rằng: "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô". Cộng đoàn Thánh Giuse, Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng 23, xin giới thiệu với mọi người chương trình Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phận Cần Thơ, thực hiện. Đây là khóa học hỏi Thánh Kinh đã được nhiều người hân hoan đón nhận. Nếu trung thành gắn bó, sau 100 tuần người Kitô hữu sẽ có được một kho tàng quí báu

Nghe Bài Giới Thiệu Khóa Kinh Thánh 100 của Đức cha Nguyễn Văn Khảm:
tk100t
tk100t
tk100t