7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Tin Tức Sinh Hoạt

Ngày 1/12 Giáo Xứ đã gửi lá thư Món Quà Dâng Chúa Hài Đồng về chương trình ủng hộ tài chánh cho dự án hàng rào. Xin sử dụng phong bì đã trả tiền tem sẵn hoặc có thể đóng góp trực tuyến cho Fence Project Fund. Đọc tiếp ...

TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2022 - Cha Nguyễn Phúc - Dòng Chúa Cứu Thế
Chúa Nhật 4/12/2022 - Thứ Ba 6/12/2022
Đề tài
Emmanuel - Thiên Chúa Ở Với Chúng Sinh
Mầu Nhiệm Nhập Thể - Vai Trò của Chúa Cứu Thế
Tình Yêu Giáng Sinh: Hy Vọng, Niềm Vui, Bình An và Tình Yêu Đọc tiếp ...

Đây là thời gian chúng ta được mời gọi để nhìn lại những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Và đến lượt mình, chúng ta biết phải dâng về Thiên Chúa những điều tốt lành nhất, và rộng tay chia sẻ với mọi người. Xin mọi người cầu nguyện và điền vào phiếu cam kết đóng góp tài chánh năm 2023 giúp cho Giáo Xứ. Đọc tiếp ...

Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế, Quý Sơ & cộng đoàn xin chúc mừng Tân Ban Điều Hành. Sự trẻ trung của Tân Ban Chấp Hành sẽ mang đến một luồng gió mới trong sinh hoạt của Hội. Chúc mừng và cám ơn các chị em đã mạnh dạn tham gia vào sinh hoạt của Hội Con Đức Mẹ, đặc biệt đã là thành viên của Ban Điều Hành Hội khóa 2022 – 2025. Đọc tiếp ...

Các Bài Viết Cũ