7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Tin Tức Sinh Hoạt

Cha Tuấn và Quý Sơ cùng các nhân viên Giáo Xứ gởi lời chúc mừng Phục Sinh đến từng gia đình. Kính chúc quý phụ huynh và gia đình Mùa Phục Sinh Vui Tươi, Hạnh Phúc và tràn đầy Hồng Ân. Đọc tiếp ...

Trong kế hoạch chiến lược 5 năm, Tổng Giáo Phận Seattle và Giáo Hạt Pierce đã xem xét việc hợp nhất các giáo xứ ở Tacoma là St. Ann, Holy Rosary, St. Rita, và Visitation, và Giáo Xứ St. John of the Woods sẽ là cứ điểm truyền giáo của giáo xứ mới. Đức Tổng Giám Mục Etienne đã cho phép thành lập một giáo xứ mới, và đến tháng 11 năm 2020, Cha Tuấn đã chỉ định Ban Đại Diện Giáo Xứ St Ann để làm việc với ngài và Leigh Stringfellow, Giám Đốc Kế Hoạch Chiến Lược của Tổng Giáo Phận. Đọc tiếp ...

Mùa Chay này, lớp học của chúng ta sẽ tham gia chương trình "Bát Cơm Tình Thương" của CRS, một chương trình Đức Tin giúp cho các bé có kinh nghiệm về Đức Tin Công Giáo, và giúp đỡ những người có nhu cầu cần thiết trên toàn thế giới của chúng ta. Mỗi gia đình sẽ nhận được một "Bát Cơm" bằng giấy và có hướng dẫn bên trong hộp. Đọc tiếp ...

Các Bài Viết Cũ