7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

SỨ VỤ

Chúng tôi, các tín hữu Giáo Xứ St. Ann, là cộng đoàn Công Giáo thuộc phía Nam Tacoma, đang loan báo Tin Mừng và đón nhận tính đa văn hóa và những ơn lành Chúa ban. Chúng tôi đến với nhau, trở thành một cộng đoàn tín hữu để cử hành Thánh Thể và các Bí Tích. Chúng tôi tri ân những vị đã lấy Đức Tin và sự hy sinh mà lập nên chốn thờ phượng này và những người đã dùng biết bao năm tháng sống đạo đức mà làm cho nơi này trở thành chốn thánh thiêng. Chúng tôi hằng lưu tâm giữ gìn truyền thống của Hội Thánh Công Giáo và khuyến khích nhau xây dựng một khung cảnh tràn đầy niềm hy vọng, để mọi người được nên giống Chúa Kitô ngày một hơn.

NỘI DUNG