7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

PHỤNG VỤ

Việc cầu nguyện và thờ phượng là nền tảng của Đức Tin Công Giáo và là điểm cốt yếu trong đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng như của cộng đoàn giáo xứ. Qua thánh lễ và các cử hành phụng vụ khác, chúng ta sẽ mang lại cho các tín hữu cơ hội được gặp gỡ Đức Kitô và được tăng trưởng trong tình yêu của Người. Chúng ta sẽ cố gắng làm phong phú đời sống hằng ngày của mọi tín hữu qua thánh ca, bài giảng và các tác vụ trong cử hành phụng vụ. Khung cảnh mục vụ của Giáo Xứ St. Ann sẽ làm cho sự hiện diện của Đức Kitô trong Lời Chúa, trong Bí Tích và nơi con người được trở nên hữu hình.

Mừng Lễ Thánh Anna ngày 26 tháng Bảy
Sẽ làm việc với các cộng đoàn trong giáo xứ, với Ủy Ban Phụng Vụ, đồng thời thành lập một ủy ban đặc biệt để tổ chức lễ mừng này (Mục tiêu Năm 2013)

Tổ chức tĩnh tâm mùa chay/mùa vọng giúp mọi thăng tiến đời sống thiêng liêng
Thành lập ban tổ chức để sắp xếp chương trình tĩnh tâm (Mục tiêu Năm 2014)

Cung cấp sách kinh
Mỗi cộng đoàn có thể cử một người chuyển ngữ và cùng sắp xếp sách kinh. Xem xét việc đặt mua hoặc in sách kinh bằng các thứ tiếng khác nhau (theo nhu cầu) hoặc đặt mua sách tiếng Anh rồi chuyển ngữ (Mục tiêu Năm 2015)

NỘI DUNG