7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

CƠ SỞ PHÒNG ỐC

Các thiết bị tiện ích được sử dụng an toàn, bảo đảm, đúng chức năng và thoải mái góp phần chính yếu giúp cho cộng đoàn giáo xứ cùng nhau làm việc thờ phượng, phát triển trong Đức Tin và công tác xã hội. Giáo xứ quyết tâm giữ cho nhà thờ luôn sạch sẽ và được bảo trì, mọi phương tiện và mặt bằng được sạch sẽ, cải tiến và sử dụng tốt.

Tăng cường cấu trúc hiện có
Tiếp nhận khu trường học để phục vụ toàn bộ nhu cầu của giáo xứ (Mục tiêu Năm 2013)
Tu bổ và sơn tượng Thánh Anna (Mục tiêu Năm 2013)
Mở rộng bãi đậu xe (Mục tiêu Năm 2014)
Lắp đặt thêm kính mica cho các cửa sổ kính màu (Mục tiêu Năm 2015)
Sơn trần nhà thờ (Mục tiêu Năm 2015)
Dựng thêm hàng rào chung quanh khuôn viên nhà thờ (Mục tiêu Năm 2016)

Tăng cường bảng thông tin nhà thờ
Nghiên cứu tính khả thi của việc cải tiến bảng thông tin nhà thờ để tăng cường các thông báo về những sinh hoạt sắp diễn ra, các thánh lễ đặc biệt v.v… (Mục tiêu Năm 2015)

Bảo trì thường xuyên các thiết bị của giáo xứ
Nâng cấp hệ thống ống nước các phòng vệ sinh trong nhà thờ và hội trường (Mục tiêu Năm 2013)
Nâng cấp nhà bếp trong hội trường (Mục tiêu Năm 2016)

NỘI DUNG