7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

SƯ DỤNG ƠN CHÚA BAN

Giáo Xứ St. Ann quyết tâm phát triển thành một cộng đoàn tràn đầy lòng tin và sống động, đón nhận và trân trọng tính đa dạng trong cộng đoàn giáo xứ và cộng đồng địa phương. Chúng ta tìm cách mang lại những phương thế giúp mọi tín hữu thể hiện đức tin trong đời sống giáo xứ, trong gia đình, nơi làm việc và trong xã hội. Biết sử dụng ơn Chúa ban cho thời giờ, khả năng và tài lực là cách sống chúng ta cố gắng thể hiện qua việc cống hiến theo cách của mình, nhằm trao tặng và phục vụ mọi người. Đến với mọi người bằng tình yêu và sự tôn trọng, chúng ta sẽ xây dựng được tình thân ái sâu xa và vững bền, đồng thời mang lại một khung cảnh thân thiện, hướng về Chúa Kitô cho tất cả những người đến với mình.

Thành lập Ban Sử Dụng Ơn Chúa
Xác định và hướng dẫn từng người trong giáo xứ trở thành thành viên của Ban (Mục tiêu Năm 2013)

Lập thêm Ủy Ban Phụ Trách Các Sự Kiện Sinh Hoạt của Giáo Xứ
Xây dựng một ủy ban chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức các sự kiện và hoạt động của cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ St. Ann (Mục tiêu Năm 2013)

Xem xét và cải tiến việc đón nhận giáo dân mới gia nhập giáo xứ
Mở thêm mục chào đón giáo dân mới gia nhập giáo xứ trong Bản Tin Giáo Xứ, trang web của giáo xứ và các phương tiện truyền thông khác để chính thức đón chào các thành viên mới của giáo xứ và gia đình của họ (Mục tiêu Năm 2013)
Xem lại việc đón nhận giáo dân và gia đình mới gia nhập giáo xứ (Mục tiêu Năm 2014)
Tổ chức sinh hoạt sau thánh lễ để đón chào các thành viên mới của giáo xứ, đồng thời tạo cơ hội giới thiệu họ với anh chị em trong giáo xứ (Mục tiêu Năm 2014)

Xây dựng cộng đoàn và giao lưu
Cổ võ mọi người trong giáo xứ tham gia các nhóm trong buổi bán hàng garage sale gây quỹ (Mục tiêu Năm 2014)
Kết hợp những sự kiện sinh hoạt của các cộng đồng nhằm tạo sự giao lưu và tham gia các vai trò trong ban lãnh đạo giáo xứ (Mục tiêu Năm 2015)

Củng cố mục vụ thăm viếng
Cần có thêm những anh chị em tình nguyện thăm viếng những người đang dưỡng bệnh tại nhà (Mục tiêu Năm 2014)

Cung cấp phương tiện chuyên chở quý phụ lão và người dưỡng bệnh tại nhà
Xem xét việc mua xe hoặc những phương cách khác để chuyên chở các giáo dân đang dưỡng bệnh tại nhà tham dự các buổi lễ của giáo xứ. Có thể chọn các phương cách hiện có như đi nhờ xe, dùng xe công cộng Pierce Transit, tặng xe và/hoặc các chương trình đi chung xe (Mục tiêu Năm 2015)

Tạo cơ hội cộng tác, truyền thông và hội nhập giữa các công đồng và gia đình
Lập thêm ủy ban sắp xếp chương trình các sinh hoạt hằng năm dành cho mọi lứa tuổi (Mục tiêu Năm 2014)
Lập nhóm quy tụ những người độc thân nhằm tạo cơ hội gặp gỡ để tham gia các hoạt động và nâng đỡ tinh thần (Mục tiêu Năm 2015)

Cung cấp các chương trình công tác xã hội
Mở thêm chương trình dinh dưỡng trong giáo xứ nhằm cung cấp các dịch vụ như kiểm tra huyết áp và trợ giúp ăn kiêng theo những hướng dẫn của Tổng Giáo Phận (Mục tiêu Năm 2016)

NỘI DUNG